အိုက်စလန်အတွက်က Secondary School တွင်ကျောင်းသားများ (2017) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု