အဲဒိုပြည်နယ်, နိုင်ဂျီးရီးယား (2019) ခုနှစ်တွင်ကျောင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းခုနှစ်တွင်များထဲတွင်ကြည့်ရှုခြင်းညစ်ညမ်းအနက်ခန့်မှန်းထားသကဲ့သို့လူမှုရေးအချက်များ