အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (2019) မှ၎င်း၏ထူးခြားသော sensitivity ကို၏အစိတ်အပိုင်းများ