အကြီးတန်းက Secondary School တွင်ကျောင်းသားများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, ရွယ်တူချင်းဖိအားများနှင့်နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်၏မြစ်ဆုံ, တိုင်ပင်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု (2019)