ကောလိပ်အတွက်လွန်မြောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထဲတွင်လိင် Scripts နဲ့ချိတ် Up ကိုအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (2014)