အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များအပေါ်ညစ်ညမ်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းအတွက်ထွန်းသစ်စလူကြီးများအကြားတွင်တက် hooking (2015)