အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ရှငျခဲ့အတွေ့အကြုံ: တစ်ဦးကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု (2016)