မကြာခဏညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု, အပြုအမူများနှင့်ဆွီဒင်အမျိုးသားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း (2017) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်အကြားဆက်ဆံရေး

sexual.reproductive.healthcare.PNG