ဟောင်ကောင်ရှိလူပျိုတို့ဖွငျ့ cyberpornography များအသုံးပြုမှုတချို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု (2007)