အချိန်ကွဲပြားအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အမျိုးသားကောလိပ်ကျောင်းသားများ (2015) တွေထဲမှာလိင်မှထုတ်ပြန်သောကျူးလွန်သူ