ဆယ်ကျော်သက်ချိန်းတွေ့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအပေါ်အပ်ဒိတ်များ (2018)