မြီးကောင်ပေါက် '' ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ငုပ်လျှိုးနေတိုးတက်မှုနှုန်း (2018): ဘာသာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံအမျိုးပေါင်း