ဘယ်အချိန်မှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကောလိပ်အထီးများထဲတွင်ပြဿနာကိုကြည့်ရှုခြင်းသလဲ? အတွေ့အကြုံကိုရှောင်ရှား (2012) ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍဆန်းစစ်ပါ