ကို "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်" ကျော်ကြာသည့်အခါ - ကုသနှင့်ကုသမှုလက်ထောက်အညီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနောက်ကွယ်ကအန္တရာယ်အချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ဦးကအရည်အသွေးလေ့လာမှု (2019)