လူငယ်များ၊ လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောခေတ် (၂၀၂၀)

ြဒပ်မဲ့သော

မကြာသေးမီကကလေးသူငယ်များနှင့်လူငယ်များ၏လိင်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သက်ရောက်မှုများအပေါ်စိတ် ၀ င်စားမှုများတိုးပွားလာပြီးဒေသတွင်းလေ့လာမှုများပိုမိုများပြားလာသည်။ ဤစာတမ်းသည်ယူကေတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုများအပါအဝင်ဤတွေ့ရှိချက်များကိုပြန်လည်စုစည်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ စာပေသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများနှင့်လူငယ်များ၏သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသသည်။ ဤအချက်ကလူငယ်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်ကလေးများနှင့်လူငယ်များ၏လိင်စိတ်သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ သက်ရောက်မှုသည်လူငယ်များ၏ပံ့ပိုးမှုကွန်ယက်၊ လူမှုရေးသင်ယူမှုနှင့်အခြားလူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အနည်းဆုံးကျား၊ မမထင်ရှားသောထင်ရှားမှုရှိသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများကလူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များပြောင်းလဲခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းအားကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စအိုမှလိင်ဆက်ဆံမှုတိုးလာခြင်းနှင့်သဘောတူခွင့်ပြုသည့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသဘောထားများဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်မှုများအကြားဆက်စပ်မှုများကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤပုံရိပ်ကြောင့်ကလေးများနှင့်လူငယ်များသည်မည်သို့နှင့်မည်သည့်နည်းများဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်များကိုသက်ရောက်နိုင်သနည်း၊ လူငယ်များအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်အဘယ်အရာပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုစာပေနှင့်ကွာဟချက်များနှင့်လက်ရှိစာပေများနှင့်ပတ်သက်သောပြtheနာများအရဆွေးနွေးငြင်းခုံထားသည်။ ထပ်မံလေ့လာရန်လိုအပ်ကြောင်းဆွေးနွေးထားသည်။

Massey, K. , Burns, J. & Franz, အေ လိင် & ယဉ်ကျေးမှု (2020) ။

https://doi.org/10.1007/s12119-020-09771-z