လူငယ်များအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ - ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အနောက်မြောက်အီသီယိုးပီးယားတွင်လူမှု - လူ ဦး ရေအချိုးအစားအချက်များ - ရပ်ရွာအခြေပြုကဏ္ Cross ဆိုင်ရာလေ့လာမှု (၂၀၂၀)

Int Q ရပ်ရွာကျန်းမာရေးပညာရေး။ 2020 နိုဝင်ဘာ 26; 272684X20976519 ။

Doi: 10.1177 / 0272684X20976519 ။

Alehegn Bishaw Geremew  1 , Abebaw Addis Gelagay  1 , Hedija Yenus Yeshita  1 , Telake Azale Bisetegn  2 Yohannes Ayanaw Habitu  1 , Solomon Mekonnen Abebe  3 , Eshetie Melese Birru  4

PMID: 33241986

Doi: 10.1177 / 0272684X20976519

ြဒပ်မဲ့သော

နိဒါန်း: အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်လူငယ်များ၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သော်လည်း၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်လူငယ်များသည်လိင်မှုကိစ္စကိုစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာလူငယ်များသည်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခင်လေ့လာမှုများအားလုံးနီးပါးသည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအခြေပြုထားပြီးကျောင်းလူငယ်များကိုမစဉ်းစားခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်လူငယ်များအကြားဤရပ်ရွာအခြေပြုလေ့လာမှုကိုလူငယ်များအကြားအန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏လူမှုဗေဒဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။

နည်းလမ်းများ: ရပ်ရွာအခြေပြုလေ့လာမှုပုံစံဒီဇိုင်းကိုမတ်လ ၁၅ ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်Aprilပြီ ၁၅ ရက်ကိုလူငယ်များကြားတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်း၊ ဘုံကျန်းမာရေးပြproblemနာများနှင့်အီသီယိုးပီးယားအနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ဂွန်ဒါဇုန်အလယ်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းမှရရှိသောအချက်အလက်များကိုကောက်ယူခဲ့သည်။ တစ် ဦး က bivariable နှင့် multivariable ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ၉၅% ယုံကြည်မှုကြားကာလနှင့်ချိန်ညှိထားသောအလေးသာမှုအချိုးသည်လွတ်လပ်သော variable များနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုရှိခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။

ရလဒ်များ: အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများပျံ့နှံ့မှုမှာ ၂၇.၅%၊ ၉၅% CI: (၂၅-၂၉) ။ အသက် ၂၀ မှ ၂၄ နှစ် (AOR = ၁.၈.၉၅% CI: ၁.၃-၂.၅)၊ အမျိုးသမီး (AOR = ၁.၆.၉၅% စီ - ၁.၂-၂.၁)၊ တရားဝင်ပညာရေးမရှိပါ (AOR = 27.5% CI: 95-25) ဒေတာစုဆောင်းသည့်နှစ်အတွင်း (AOR = 29% CI: 20-24)၊ မိသားစုကြွယ်ဝမှုအညွှန်းကိန်း၊ အနိမ့်ဆုံး (AOR = 1.8,95% CI: 1.3-2.5), အနိမ့် (AOR = 1.6,95% CI: 1.2-2.1), အလတ်စား (AOR = 1.9,95% CI: 1.1-3.4) နှင့်မြင့်မားသော (AOR = 1.8,95) , 1.3% CI: 2.6-2.3,95), ဘုံစိတ်ရောဂါရှိခြင်း (AOR = 1.3% CI: 3.9-2.1,95), ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်တယ် (AOR = 1.6, 95% CI: 1.2-2.1) သည်အန္တရာယ်များသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များဖြစ်သည်။

ကောက်ချက်: ဤလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များအရအသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အတွင်းရှိလူငယ်လေးယောက်လျှင်တစ် ဦး သည်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူများရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည် ထို့ကြောင့်မိသားစု၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုကာကွယ်ခြင်းသည်လူငယ်များအကြားအန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူများကိုလျှော့ချရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။

keywords: အီသီယိုးပီးယား; အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူ၊ လူမှုဗေဒဆိုင်ရာ၊ လူငယ်။