အထီးကြွက်များတွင်အေးစက်လိင်တူချင်းမိတ်ဖက် preference ကို oxytocin နှင့် dopamine အားဖြင့် facilitated ဖြစ်ပါတယ်: လိင် dimorphic ဦးနှောက်အရေးပါအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2014)