ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်မတရားသဖွငျ့လူကြီးအတွက်လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ထိခိုက်စေသလား (2013)

Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2013 ဖေဖော်ဝါရီ; 42 (2): 161-71 ။ Doi: 10.1007 / s10508-012-0021-9 ။ EPub 2012 စက်တင်ဘာ 14 ။

ရောဘတ် AL1, Glymour MM, Koenen KC.

ြဒပ်မဲ့သော

ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအရရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု၊ လျစ်လျူရှုခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်လိင်တူချင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုသက်သေထူခြင်းတို့အကြားအပြုသဘောဆောင်သောဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်းဤကွဲပြားခြားနားသောဆက်ဆံမှုနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုတိုက်ရိုက်အကဲဖြတ်သည့်လေ့လာမှုများသည်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သောလမ်းကြောင်းကိုရှုပ်ထွေးစေသည်မဟုတ်ပါ မတရားပြုမူဆက်ဆံခံရခြင်းနှင့်ပေါ်ထွက်လာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသိရှိရန်ခက်ခဲသည်။ Nascent လိင်တူချင်းတိမ်းညွှတ်မှုသည် maltreatment ၏အန္တရာယ်ကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့် maltreatment လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ပုံဖော်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုသည်သဘာဝလက္ခဏာများကို အခြေခံ၍ မိသားစုဝိသေသလက္ခဏာများကို အခြေခံ၍ ကုသမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု (ဥပမာ - မိထွေးပထွေးရှိခြင်း) ကိုသဘာဝစမ်းသပ်မှုများအနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မတရားပြုမူဆက်ဆံခြင်းသည်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ = = 34,653) ။ တူရိယာအမျိုးမျိုးရှိသောပုံစံများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသမိုင်းကလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကို ၂.၀ ရာခိုင်နှုန်းမှတ်တိုးမြှင့်ခြင်း [2.0% ယုံကြည်မှုကြားကာလ (CI) = 95-1.4]၊ လိင်တူဆက်ဆံသူမည်သူမဆို 2.5 ရာခိုင်နှုန်းအမှတ် (1.4% CI = 95) တိုးပွားလာခဲ့သည်။ -၁.၉) နှင့် ၀.၇ ရာခိုင်နှုန်းမှတ် (၉၅% CI = 1.0-1.9) အားဖြင့်တူညီသောလိင်လက္ခဏာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသည်အမျိုးသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုသည်အမျိုးသမီးများထက်သိသိသာသာကြီးမားသည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာမဟုတ်သောမတရားဆက်ဆံမှု၏ဆိုးကျိုးများသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာနှင့်အမျိုးသမီးတူညီသောလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ အမှတ်ခန့်မှန်းချက်အရမတရားပြုမူဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုတို့အကြားဆက်နွယ်မှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုအပေါ်ဆိုးရွားသည့်ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်သော်လည်းအချေအတင်ပြောဆိုမှုသည်ကျယ်ပြန့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုအကြားဆက်စပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းတရားဆက်နွယ်မှုများသည်နှစ်ဖက်သဘောတူခြင်း၊ အလွဲသုံးစားမှုအမျိုးအစားအလိုက်ကွဲပြားနိုင်ပြီးလိင်ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဤအကြောင်းတရားများကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုကွာဟချက်ကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်ထားသောနည်းဗျူဟာများချမှတ်ရာတွင်အရေးပါသည်။