လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အေးစက်, သင်ယူမှုနှင့် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို: တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများတစ်ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ် (2013)