ကြွက်များတွင်လိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံဖက်ဦးစားပေးအပေါ်အေးစက်၏အခန်းကဏ္ဍကို (2012)