သင် NOFAP အလုပ်လုပ်လျှင်သင်သိ ...

comments: entertaining နှင့် NoFap / reddit အပေါ်ချည်လှုံ့ဆျောမှု။ link ကိုလိုက်နာပါ။

သင် NOFAP အလုပ်လုပ်လျှင်သင်သိ ...

ကတင်ပြ lamontcrow22 ရက်ပတ်လုံး

-You ဒီနွေရာသီတစ် tan ရှိ

- သင်၏အင်တာနက် bandwidth ထက်မပိုပါ

အစစ်အမှန်အစားအစာချက်ပြုတ်ဖို့သည်းခံခြင်းရှိ -You

ငါ့ကိုဥစ္စာကိုပြောပြပါ