လေ့ကျင့်ခန်းသုတ်ရည် parameters များကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်

မထှနျးလူနာအတွက်မျိုးဆက်ပွား function ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေအလယ်အလတ်အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ရေးမြား: A randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။

၎င်းသည်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။