ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်သည် PIED နှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနအသစ် (၁၁ မိနစ်ဗီဒီယို) ကိုရှင်းပြသည်။