တစ်ဦး Pornified ယဉ်ကျေးမှုအတွက် Up ကိုကြီးထွားလာ | | GAIL Dines TEDxNavesink