ဘာလို့ porn အကြောင်းပြောဖို့လိုတာလဲ Jo Robertson က TEDxChristchurch