ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်လိင်အပေါ်တွင်ရှိသောဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်သင်တန်းခဲ့သလဲ (2010)