तीव्र, भावुक, रोमांटिक प्रेम: एक प्राकृतिक लत? रोमांस र उपेक्षा दुर्व्यवहारको क्षेत्रले कसरी अन्वेषण गर्न सक्छ एक अन्य (2016)