Combineer bonders en verslaving

Het circuit van het brein dat ervoor zorgt dat we paren, maakt ons kwetsbaar voor pornoverslaving.Dit gedeelte gaat over pair bonders en verslaving. De hersenstructuren die ten grondslag liggen aan zowel paarbinding als verslaving, zijn het beloningssysteem. De term pair bonder betekent dat een mannetje en een vrouwtje bij elkaar blijven om hun nakomelingen groot te brengen. Misschien blijven ze voor het leven bij elkaar, of alleen voor de paartijd. Deze regeling verschilt van promiscue dieren, die geen ouderschapstaken delen en copuleren met meerdere partners.

Over 3% van zoogdieren zijn paar-bonders, of sociaal monogaam. Sociaal monogaam betekent dat ze bij elkaar blijven, maar misschien voor de gek houden aan de kant. Geen diersoort is seksueel monogaam, hoewel een paar binnen een soort seksueel monogaam kan blijven.

Mensen zijn een soort die in paren bestaat. We hebben de hersencircuits om ons aan een partner te binden, of, in niet-wetenschappelijke termen, verliefd te worden. Losse dieren hebben geen circuit voor parenbinding. De mechanismen voor pair-bonding omvatten het beloningssysteem en dopamine. Binding aan een ander, zoals bij pair bonders, is de oorspronkelijke verslaving. Studies van pair bonders laten twee dingen zien:

  1. Ze zijn gevoeliger voor verslavingen.
  2. Verslavingen kapen de mechanismen van pair-bonding, waardoor het moeilijker wordt om gebonden of "verliefd" te blijven.