Cambridge University Study: Internetporno-verslaving weerspiegelt drugsverslaving (Voon et al., 2014)

University of Cambridge

Updates:


YBOP COMMENTS (juli, 2014)

De langverwachte studie van Valerie Voon belicht in de Britse documentaire "Porno op de hersenen”Is eindelijk uit. Zoals verwacht, ontdekten onderzoekers van Cambridge University dat dwangmatige pornogebruikers op dezelfde manier reageren op pornosignalen als drugsverslaafden reageren op drugssignalen. Link naar volledige studie - "Neurale correlaten van seksuele keuireactiviteit bij individuen met en zonder dwangmatig seksueel gedrag (2014)"

Maar er is meer.

Dwangige pornegebruikers verlangden naar porno (meer willen), maar hadden geen hogere seksuele begeerte (lust) dan controle. Deze bevinding sluit perfect aan bij het huidige verslavingsmodel en weerlegt het theorie dat "hoger seksueel verlangen”Veroorzaakt dwangmatig porno-gebruik. Van drugsverslaafden wordt gedacht dat ze ertoe worden aangezet om hun drug te zoeken omdat ze er liever niet van genieten. Dit abnormale proces staat bekend als stimulans motivatie, wat een kenmerk is van verslavingsstoornissen.

De andere belangrijke bevinding (niet gerapporteerd in de media) was dat meer dan 50% van de proefpersonen (gemiddelde leeftijd: 25) moeite had om erecties met echte partners te bereiken, maar toch erecties met porno kon bereiken. Uit de studie (CSB verwijst naar dwangmatige porno-gebruikers):

“Op een aangepaste versie van de Arizona Sexual Experiences Scale [43]CSB-proefpersonen vergeleken met gezonde vrijwilligers hadden significant meer moeite met seksuele opwinding en ondervonden meer erectiele problemen in intieme seksuele relaties, maar niet met seksueel expliciet materiaal (tabel S3 in Bestand S1). "

Ten slotte ontdekten onderzoekers dat jongere proefpersonen verbeterde beloningscircuitactiviteit hadden wanneer ze werden blootgesteld aan pornografische signalen. Hogere dopaminepieken en grotere beloningsgevoeligheid zijn belangrijke factoren bij adolescenten kwetsbaarder voor verslaving en seksuele conditionering.

In dit onderzoek (Voon et al. 2014) vonden onderzoekers sterk bewijs van sensibilisatie in dwangmatige porno-gebruikers. Sensibilisatie is hyperreactiviteit voor signalen die leidt tot hunkering tot gebruik en wordt beschouwd als de belangrijkste verslavingsgerelateerde hersenverandering. EEN grote hoeveelheid bewijs suggereert dat het wordt veroorzaakt door de accumulatie van DeltaFosB. Sensibilisatie wordt beoordeeld door het gebruik van fMRI's om de activiteit in specifieke beloningscircuitstructuren te meten wanneer proefpersonen worden blootgesteld aan signalen - in dit geval seksuele films. Als hoofdonderzoeker Valerie Voon zei:

“Er zijn duidelijke verschillen in hersenactiviteit tussen patiënten met compulsief seksueel gedrag en gezonde vrijwilligers. Deze verschillen weerspiegelen die van drugsverslaafden. "

Een andere belangrijke bevinding is dat dwangmatige pornogebruikers de porno niet meer “leuk” vonden dan de controlegroep. Dit sluit perfect aan bij het verslavingsmodel aangezien verslaafden een sterke drang ervaren om te gebruiken (willen), maar ze houden niet zo van "het" (wat "het" ook mag zijn).

De onderzoekers vroegen de deelnemers ook om de mate van seksuele begeerte die ze voelden tijdens het bekijken van de video's te beoordelen en hoeveel ze de video's leuk vonden. Van drugsverslaafden wordt gedacht dat ze worden gedreven om hun medicijn te zoeken omdat ze dat liever willen dan dat ze ervan genieten. Dit abnormale proces staat bekend als stimulerende motivatie, een dwingende theorie in verslavingsstoornissen.

Zoals verwacht, vertoonden patiënten met compulsief seksueel gedrag een hogere mate van verlangen naar seksueel expliciete video's, maar beoordeelden ze niet noodzakelijkerwijs hoger op de gewenste scores.

De bovenstaande bevinding is in tegenspraak met het argument dat individuen die problemen hebben met het beheersen van hun pornografische gebruik, eenvoudigweg hogere libido's en soortgelijke seks bezitten dan de rest van de bevolking.

De twee Cambridge-studies komen op de hielen af een Duits onderzoek die verschillende hersenveranderingen correleerden met de frequentie en de jarenlange porno die werd gebruikt. Beide studies bevestigen eenvoudig wat 110 Internetverslaving hersenonderzoeken hebben aangetoond - dat het internet pathologisch leren (verslaving) kan veroorzaken en dezelfde hersenveranderingen kan veroorzaken als bij drugsverslaafden.

Hieronder staan ​​artikelen over het onderzoek en studiefragmenten met commentaar.


ARTIKEL 1 - Seksuele verslaving kan uiteindelijk toch echt zijn

Key quotes:

 • "Het lijdt geen twijfel dat deze mensen lijden", zei hoofdonderzoeker Dr. Valerie Voon. "Hun gedrag heeft een negatief effect op meerdere niveaus van functioneren, vooral sociale functie, en ... ze zijn niet in staat om hun gedrag te beheersen."
 • "Ik denk dat [de onze] een studie is die mensen kan helpen begrijpen dat dit een echte pathologie is, dit is een echte aandoening, dus mensen zullen dwangmatig seksueel gedrag niet afdoen als iets moralistisch," zei Voon. "Dit is niet anders dan hoe pathologisch gokken en middelenverslaving enkele jaren geleden werden bekeken."
 • Dr. Richard Krueger, associate klinisch professor in de psychiatrie aan Columbia University, zei dat hij gelooft dat het onderzoek een "baanbrekende studie" in het veld zal zijn.
 • "Het is een, maar een zeer substantieel, beetje bewijs," zei Krueger, die van 2008 tot 2013 diende bij de arts-commissie die betrokken is bij het voorstellen van hyperseksuele stoornis aan de DSM-5 worden toegevoegd. "[De studie] ondersteunt de opvatting dat dit volgens mij een ziekte is en zal van invloed zijn op deskundigen en heeft nu enige invloed door expressie in de media."

Door Tara Berman, MD. Juli 11, 2014

Het debat over de vraag of er sprake is van seksverslaving, kan door een nieuw onderzoek naar de hersenen worden afgedwaald dat vergelijkbaar is met die van mensen met dwangmatig seksueel gedrag.

Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge gebruikten functionele hersenscans met magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) om de hersenactiviteit van 19-mensen met compulsief seksueel gedrag te vergelijken met die van hetzelfde aantal gezonde proefpersonen, terwijl beide groepen pornografie bekeken.

Wat ze vonden was dat de hersenen van mensen met het dwangmatige seksuele gedrag 'op een andere manier' oplichten 'dan mensen zonder dergelijke dwanghandelingen. Interessant is dat de patronen van hersenactiviteit bij deze mensen overeenkomen met die in de hersenen van drugsverslaafden wanneer ze werden blootgesteld aan drugs. Bovendien zijn de drie specifieke regio's die meer oplichten in de hersenen van geslachtsverslaafden - het ventrale striatum, dorsale anterieure cingulate en amygdala - regio's waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij beloning, motivatie en hunkering.

De bevindingen kunnen het begrip seksverslaving een legitieme aandoening geven.

"Het lijdt geen twijfel dat deze mensen lijden", zei hoofdonderzoeker Dr. Valerie Voon. "Hun gedrag heeft een negatief effect op meerdere niveaus van functioneren, vooral sociale functie, en ... ze zijn niet in staat om hun gedrag te beheersen."

Volgens Voon kunnen zoveel volwassenen als 25 volwassenen lijden aan dwangmatig seksueel gedrag - een onbeheersbare obsessie met seksuele gedachten, gevoelens of daden. Degenen die het ervaren, hebben vaak te maken met gevoelens van schaamte en schuldgevoel, en de behandelingsopties zijn beperkt.

Momenteel bestaat er geen formeel geaccepteerde definitie van deze aandoening. Het was nog niet erkend in de DSM-5 - vaak de "bijbel" van psychiatrische aandoeningen genoemd. Tot dwangmatig seksueel gedrag op deze manier wordt herkend, zal het moeilijk zijn voor mensen met deze aandoening om de hulp en behandeling te krijgen die een groeiend aantal psychologische deskundigen zegt dat ze nodig hebben.

"Ik denk dat [onze] een studie is die mensen kan helpen begrijpen dat dit een echte pathologie is, dit is een echte stoornis, dus mensen zullen dwangmatig seksueel gedrag niet afwijzen als iets moralistischs," zei Voon. "Dit is niet verschillend van hoe pathologisch gokken en verslavende middelen een aantal jaren geleden werden bekeken.

"Mensen ervaren een aandoening waarvoor ze hulp nodig hebben en er moeten middelen worden vrijgemaakt om dit te financieren en dit te behandelen."

Psychologische experts die niet bij het onderzoek betrokken zijn, zeiden dat de studie een belangrijke stap kan blijken te zijn in seksuele verslaving die dezelfde graad krijgt als legitimiteit als andere gedragsverslavingen, zoals dwangmatig gokken.

Dr. Richard Krueger, associate klinisch professor in de psychiatrie aan Columbia University, zei dat hij gelooft dat het onderzoek een "baanbrekende studie" in het veld zal zijn.

"Het is een, maar een zeer substantieel, beetje bewijs," zei Krueger, die van 2008 tot 2013 diende bij de arts-commissie die betrokken is bij het voorstellen van hyperseksuele stoornis aan de DSM-5 worden toegevoegd. "[De studie] ondersteunt de opvatting dat dit volgens mij een ziekte is en zal van invloed zijn op deskundigen en heeft nu enige invloed door expressie in de media."

Dr. Reef Karim, een geassocieerd klinisch professor en psychiater aan de UCLA, zei echter dat de resultaten met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Concreet, zei hij, zouden de resultaten moeten worden getoond in een grotere, meer diverse groep mensen om te worden geverifieerd.

"Afgezien van het vergroten van de demografie van heteroseksuele mannen naar vrouwen en mensen met verschillende seksuele oriëntaties, moet je andere psychische problemen uitsluiten die ervoor kunnen zorgen dat mensen seksueel handelen", zegt Karim, die ook directeur is van het controlecentrum in Beverly. Hills, een Mental Health Center dat seksverslaving behandelt, naast andere verslavingsstoornissen. Hij voegde eraan toe dat er soms andere aandoeningen zijn - zoals bipolaire stoornis, ADHD en OCD - die ervoor zorgen dat patiënten zich seksueel gedragen.

Doctor's Take

Hoewel dit een belangrijke studie kan zijn die in de hoofden kijkt van mensen met seksuele dwang, zal er meer onderzoek nodig zijn om seksuele toevoeging verder te definiëren - en ook hoe het kan worden behandeld.

Het is echter duidelijk dat er veel mensen zijn wier leven negatief wordt beïnvloed door deze obsessies en dwanghandelingen. En ondanks hoe we het etiketteren, hebben deze mensen hulp nodig.

"Waar het op neer komt is dat dit in toenemende mate wordt geïdentificeerd als bron van angst bij mensen en dat er behoefte is aan verdere karakterisering om er een betere behandeling voor te ontwikkelen," zei Krueger.


ARTIKEL 2 - Liefde is het medicijn, vinden wetenschappers

Key Quotes:

 • Hoofdwetenschapper dr. Valerie Voon, van de universiteit van Cambridge, zei: “De patiënten in ons onderzoek waren allemaal mensen die aanzienlijke problemen hadden met het beheersen van hun seksuele gedrag en dit had aanzienlijke gevolgen voor hen en had gevolgen voor hun leven en relaties.
 • ”Ze vertonen in veel opzichten overeenkomsten in hun gedrag met patiënten met drugsverslaving. We wilden zien of deze overeenkomsten ook tot uiting kwamen in hersenactiviteit.
 • “Er zijn duidelijke verschillen in hersenactiviteit tussen patiënten met compulsief seksueel gedrag en gezonde vrijwilligers. Deze verschillen weerspiegelen die van drugsverslaafden. "
 • Dr. John Williams, hoofd neurowetenschappen en geestelijke gezondheid bij de Wellcome Trust, die het onderzoek financierde, zei: "Dwangmatig gedrag, waaronder buitensporig veel porno kijken, te veel eten en gokken, komen steeds vaker voor.
 • ”Deze studie brengt ons een stap verder om erachter te komen waarom we gedrag blijven herhalen waarvan we weten dat ze mogelijk schadelijk voor ons zijn. Of we nu seksverslaving, middelenmisbruik of eetstoornissen aanpakken, weten hoe en wanneer we het beste kunnen ingrijpen om de cyclus te doorbreken, is een belangrijk doel van dit onderzoek. "

Wetenschappers van Cambridge University ontdekken dat mensen met drugsverslaving en seksverslaving vergelijkbare neurologische reacties hebben

By Agencies, BST 11 Jul 2014

Toen Roxy Music-ster Bryan Ferry verklaarde dat "liefde de drug is", sprak hij misschien de waarheid.

Wetenschappers van Cambridge University hebben ontdekt dat seks en drugsverslaving twee kanten van dezelfde neurologische medaille kunnen zijn.

Bij de diagnose van seksverslaafden werd gekeken naar expliciete seksuele beelden, dit veroorzaakte hersenactiviteit die erg lijkt op die van mensen die afhankelijk zijn van medicijnen.

Maar de onderzoekers waarschuwen dat dit niet suggereert dat pornografie over het algemeen verslavend is.

Hoofdwetenschapper dr. Valerie Voon, van de universiteit van Cambridge, zei: “De patiënten in ons onderzoek waren allemaal mensen die aanzienlijke problemen hadden met het beheersen van hun seksuele gedrag en dit had aanzienlijke gevolgen voor hen en had gevolgen voor hun leven en relaties.

”Ze vertonen in veel opzichten overeenkomsten in hun gedrag met patiënten met drugsverslaving. We wilden zien of deze overeenkomsten ook tot uiting kwamen in hersenactiviteit.

“Er zijn duidelijke verschillen in hersenactiviteit tussen patiënten met compulsief seksueel gedrag en gezonde vrijwilligers. Deze verschillen weerspiegelen die van drugsverslaafden. "

Eerdere studies hebben gesuggereerd dat maximaal één op 25-volwassenen kan worden beïnvloed door een obsessie met seksuele gedachten, gevoelens of gedrag die ze niet kunnen beheersen.

De publieke opinie is zich bewust van seksverslaving door beroemdheden die hulp zoeken voor het probleem, inclusief acteurs Michael Douglas en David Duchovny.

De Cambridge-wetenschappers rekruteerden 19-mannelijke seksverslaafden en speelden deze korte video's met expliciete pornografische scènes of mensen die zich bezighouden met opwindende sporten zoals skiën of parachutespringen.

Tegelijkertijd werd de hersenactiviteit van de mannen gevolgd met behulp van een functionele scanner voor magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI). Het experiment werd herhaald met een gematchte groep vrijwilligers die niet waren getroffen door seksverslaving.

Drie hersengebieden bleken vooral actiever te zijn in de hersenen van de seksverslaafden dan in de gezonde vrijwilligers, het ventrale striatum, dorsale anterieure cingulaat en amygdala.

Van alle drie is ook bekend dat ze worden geactiveerd bij drugsverslaafden die worden gestimuleerd door de aanblik van drugsgebruikende parafernalia.

Het ventrale striatum en het anterior cingulaat zijn betrokken bij de verwerking en anticipatie van beloningen, terwijl de amygdala helpt de significantie van gebeurtenissen en emoties vast te stellen.

Deelnemers werd ook gevraagd om het niveau van seksuele begeerte aan te geven dat ze voelden tijdens het bekijken van de video's, en hoeveel ze leuk vonden.

Zoals verwacht, toonden seksverslaafden een hoger niveau van verlangen bij het kijken naar pornografie, maar beoordeelden de expliciete video's niet noodzakelijkerwijs hoger in hun 'liking'-scores.

Jongere deelnemers vertoonden meer activiteit in het ventrale striatum in reactie op pornografische video's, en deze associatie was het sterkst in seksverslaafden.

Frontale controlegebieden van de hersenen die als een ‘rem’ op extreem gedrag werken, blijven zich ontwikkelen tot halverwege de jaren twintig, merkten de wetenschappers op. Dit kan verantwoordelijk zijn voor meer impulsiviteit en het nemen van risico's bij jonge mensen.

Dr. Voon voegde toe: “Hoewel deze bevindingen interessant zijn, is het belangrijk op te merken dat ze niet konden worden gebruikt om de aandoening te diagnosticeren. Ons onderzoek levert ook niet noodzakelijkerwijs bewijs dat deze personen verslaafd zijn aan porno, of dat porno inherent verslavend is. Er is veel meer onderzoek nodig om deze relatie tussen dwangmatig seksueel gedrag en drugsverslaving te begrijpen. "

Dr. John Williams, hoofd neurowetenschappen en geestelijke gezondheid bij de Wellcome Trust, die het onderzoek financierde, zei: "Dwangmatig gedrag, waaronder buitensporig veel porno kijken, te veel eten en gokken, komen steeds vaker voor.

”Deze studie brengt ons een stap verder om erachter te komen waarom we gedrag blijven herhalen waarvan we weten dat ze mogelijk schadelijk voor ons zijn. Of we nu seksverslaving, middelenmisbruik of eetstoornissen aanpakken, weten hoe en wanneer we het beste kunnen ingrijpen om de cyclus te doorbreken, is een belangrijk doel van dit onderzoek. "

De resultaten verschijnen in het online tijdschrift Public Library of Science ONE.DE VOLLEDIGE STUDIE: Neurale correlaten van seksuele richtsnoerreactiviteit bij individuen met en zonder dwangmatig seksueel gedrag

PLoS One. 2014 Jul 11;9(7):e102419. doi: 10.1371 / journal.pone.0102419.

Voon V1, Mol TB2, bank P3, Porter L3, Morris L4, Mitchell S2, Lapa TR3, Karr J5, Harrison NA6, Potenza MN7, Irvine M3.

Auteurs informatie

 • 1Afdeling Psychiatrie, Addenbrooke's Hospital, Universiteit van Cambridge, Cambridge, Verenigd Koninkrijk; Behavioral and Clinical Neurosciences Institute, University of Cambridge, Cambridge, Verenigd Koninkrijk; Cambridgeshire en Peterborough Foundation Trust, Cambridge, Verenigd Koninkrijk.
 • 2Afdeling Psychiatrie, Addenbrooke's Hospital, Universiteit van Cambridge, Cambridge, Verenigd Koninkrijk; Cambridgeshire en Peterborough Foundation Trust, Cambridge, Verenigd Koninkrijk.
 • 3Afdeling Psychiatrie, Addenbrooke's Hospital, University of Cambridge, Cambridge, Verenigd Koninkrijk.
 • 4Afdeling Psychiatrie, Addenbrooke's Hospital, Universiteit van Cambridge, Cambridge, Verenigd Koninkrijk; Behavioral and Clinical Neurosciences Institute, University of Cambridge, Cambridge, Verenigd Koninkrijk.
 • 5Britse vereniging voor counseling en psychotherapie, Londen, Verenigd Koninkrijk.
 • 6Afdeling psychiatrie, Brighton and Sussex Medical School, Brighton, Verenigd Koninkrijk.
 • 7Afdelingen Psychiatry, Neurobiology and Child Study Centre, Yale University, New Haven, Connecticut, Verenigde Staten.

Veronique Sgambato-Faure, redacteur

Fragmenten uit de studie, met YBOP-opmerkingen (CSB verwijst naar dwangmatig seksueel gedrag):


Drug-cue-reactiviteit en craving studies van nicotine, cocaïne en alcohol impliceren netwerken waaronder het ventrale striatum, dACC en amygdala 13. In de huidige studie werden deze regio's geactiveerd tijdens het bekijken van seksueel expliciete materialen in de groepen met en zonder CSB. De waarneming van sterkere activeringen van deze regio's bij CSB versus gezonde vrijwilligers is vergelijkbaar met bevindingen die worden waargenomen voor substantie-aanwijzingen in verslavingen, wat wijst op neurobiologische overeenkomsten tussen de stoornissen.

Vertaling: Bij blootstelling aan signalen spiegelden dwangmatige pornogebruikers drugsverslaafden in de geactiveerde hersenregio's en activeringsniveaus. Dwangmatige pornogebruikers hadden echter geen hoger libido of een grotere "smaak". In plaats daarvan ervoeren ze een groter verlangen of verlangen.


Seksuele begeerte of subjectieve maten van willen verschenen niet meer in de smaak, in lijn met theorieën over verslaving, die incentive-salience zijn 12 waarin er sprake is van verbeterd willen, maar niet van opvallende beloningen.

In vergelijking met gezonde vrijwilligers hadden proefpersonen met CSB een groter subjectief seksueel verlangen of wilden ze expliciete aanwijzingen en hadden ze meer waardering voor erotische aanwijzingen, wat een dissociatie aantoont tussen willen en houden. CSB-proefpersonen hadden ook grotere stoornissen van seksuele opwinding en erectiestoornissen in intieme relaties, maar niet met seksueel expliciete materialen die benadrukten dat de verhoogde wensscores specifiek waren voor de expliciete aanwijzingen en niet voor gegeneraliseerd verhoogd seksueel verlangen.

Vertaling: Dwangige pornogebruikers in deze studie kwamen overeen met het geaccepteerde model van verslaving, genaamd stimulans motivatie or stimulans sensibilisatie. Verslaafden ervaren een sterke behoefte om ‘het’ te gebruiken (willen), maar dat doen ze niet als "Het" net zo min als niet-verslaafden. Of zoals sommigen zeggen: "het meer willen, het minder leuk vinden, maar nooit tevreden zijn."


CSB-proefpersonen meldden dat als gevolg van overmatig gebruik van seksueel expliciet materiaal… .. een verminderd libido of erectiele functie ervoeren, specifiek in fysieke relaties met vrouwen (hoewel niet in relatie tot het seksueel expliciete materiaal) (N = 11) ...

CSB-proefpersonen vergeleken met gezonde vrijwilligers hadden significant meer moeite met seksuele opwinding en ervoeren meer erectiele problemen in intieme seksuele relaties, maar niet met seksueel expliciet materiaal.

Vertaling: De gemiddelde leeftijd van mannen met CSB was 25, maar 11 van de 19 proefpersonen ervoeren erectiestoornissen / verminderd libido met partners, maar niet met porno. Onderzoekers zeiden dat dit overeenkomt met het verslavingsmodel en met de proefpersonen die hogere reacties van het beloningscentrum op pornosignalen ervaren. Deze bevinding ontmantelt volledig de bewering dat dwangmatige pornogebruikers gewoon een "hoger seksueel verlangen" hebben dan degenen die geen dwangmatige pornogebruikers zijn.


De huidige en bestaande bevindingen suggereren dat er een gemeenschappelijk netwerk bestaat voor seksuele-cue-reactiviteit en drug-cue reactiviteit in groepen met respectievelijk CSB- en verslavingsverslavingen. Deze bevindingen suggereren overlappingen in netwerken die ten grondslag liggen aan aandoeningen van pathologische consumptie van geneesmiddelen en natuurlijke beloningen.

Vertaling: Sensibilisatie bij drugsverslaving en pornoverslaving brengt dezelfde hersenveranderingen met zich mee binnen dezelfde hersenstructuren. De moleculaire mechanismen van sensitisatie zijn goed ingeburgerd: accumulatie van DeltaFosB in het beloningscentrum


We benadrukken ook dat deze bevindingen vooral relevant zijn voor de subgroep van individuen die problemen ontwikkelen met het dwangmatig gebruik van online seksueel expliciete materialen en waarschijnlijk niet reflecteren op de bredere populatie die dergelijke materialen op niet-schadelijke manieren gebruiken. De bevindingen wijzen op een invloed van leeftijd op verhoogde limbische reactiviteit op seksuele beloningen, met name in de CSB-groep. Gezien de recente stijgingen van het internetgebruik, ook onder jonge personen, en de gemakkelijke toegang tot online seksueel expliciet materiaal, zijn toekomstige studies gericht op het identificeren van risicofactoren voor individuen (met name jongeren) die een risico lopen voor de ontwikkeling van CSB gerechtvaardigd.

Vertaling: Hoewel de krantenkoppen over deze studie spreken over "seksverslaving", ging de studie in feite over pornoverslaafden op internet, met voorzichtigheid over jongere internetporno-gebruikers.


SAMENVATTING

Hoewel dwangmatig seksueel gedrag (CSB) is geconceptualiseerd als een "gedrags" -verslaving en veel voorkomende of overlappende neurale circuits kunnen de verwerking van natuurlijke en drugsbeloningen regelen, is er weinig bekend over de reacties op seksueel expliciete materialen bij personen met en zonder CSB. Hier werd de verwerking van signalen van verschillende seksuele inhoud beoordeeld bij individuen met en zonder CSB, met de nadruk op neurale regio's die werden geïdentificeerd in eerdere studies van de drug-cue reactiviteit. 19 CSB-proefpersonen en gezonde 19-vrijwilligers werden beoordeeld met behulp van functionele MRI, waarbij seksueel expliciete video's werden vergeleken met niet-seksuele opwindende video's. Beoordelingen van seksueel verlangen en sympathie werden verkregen. Met betrekking tot gezonde vrijwilligers hadden CSB-proefpersonen een groter verlangen, maar vergelijkbare likingscores als reactie op seksueel expliciete video's. Blootstelling aan seksueel expliciete signalen in CSB vergeleken met niet-CSB-proefpersonen was geassocieerd met activering van de dorsale anterior cingulate, ventral striatum en amygdala. Functionele connectiviteit van het dorsale anterior cingulate-ventrale striatum-amygdala-netwerk was in hogere mate geassocieerd met subjectief seksueel verlangen (maar niet leuk) in CSB ten opzichte van niet-CSB-patiënten. De dissociatie tussen verlangen of willen en lusten is consistent met theorieën over motivatie voor motivatie die aan CSB ten grondslag ligt, zoals bij drugsverslaving. Neurale verschillen in de verwerking van sexe-cue-reactiviteit werden geïdentificeerd bij CSB-proefpersonen in gebieden die eerder betrokken waren bij geneesmiddelen-reactiviteitsstudies. De grotere betrokkenheid van corticostriatale limbische circuits bij CSB na blootstelling aan seksuele signalen suggereert neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan CSB en potentiële biologische doelen voor interventies.

Introductie

Overmatige of problematische betrokkenheid bij seks, dat dwangmatig seksueel gedrag (CSB), hyperseksualiteitsstoornis of seksuele verslaving wordt genoemd, is een relatief veel voorkomende klinische entiteit die mogelijk aanzienlijke mentale en fysieke gevolgen voor de gezondheid kan hebben [1]. Hoewel exacte schattingen onbekend zijn, omdat veel grote psychiatrische epidemiologische onderzoeken geen maatregelen van CSB bevatten, suggereren de bestaande gegevens dat de tarieven voor CSB kunnen variëren van 2 tot 4% bij jongvolwassenen uit gemeenschappen en hogescholen met vergelijkbare percentages bij psychiatrische patiënten [2]-[4], hoewel hogere en lagere percentages zijn gerapporteerd, afhankelijk van hoe CSB is gedefinieerd [5]. Een complicerende factor bij het bepalen van de precieze prevalentie en impact van CSB betreft het ontbreken van een formele definitie voor de stoornis. Hoewel DSM-5 criteria voor hyperseksueel stoornis had voorgesteld [6], de stoornis was niet opgenomen in DSM-5. Omdat CSB echter geassocieerd kan zijn met aanzienlijk leed, schaamtegevoelens en psychosociale disfunctie, is directe beoordeling vereist.

Er is gediscussieerd over de vraag hoe CSB het beste kan worden geconceptualiseerd, met redenaties die worden voorgesteld om de aandoening te beschouwen als een impulsbeheersingsstoornis of een niet-substantie of "gedragsverslaving" [7]. Op basis van bestaande gegevens werd pathologisch gokken (of gokstoornis) onlangs opnieuw geclassificeerd in DSM-5 samen met stoornissen in verband met middelengebruik als gedragsverslaving [8]. Andere aandoeningen (bijvoorbeeld die met betrekking tot overdreven betrokkenheid bij internetgebruik, video-gaming of seks) waren niet opgenomen in het hoofdgedeelte van de DSM-5, deels vanwege beperkte gegevens over de voorwaarden [9]. Aldus kan een beter begrip van CSB en hoe het overeenkomsten vertoont met of verschillen van stoornissen in verband met middelengebruik, helpen bij classificatie-inspanningen en de ontwikkeling van effectievere preventie- en behandelingsinspanningen. Gezien overeenkomsten tussen middelengebruik, kansspelen en hyperseksuele stoornissen (bijv. Bij een verminderde controle over plezierig of belonend gedrag), is onderzoek naar elementen die naar verslavingen verwijzen (bijv. Cue-reactiviteit) een direct onderzoek bij CSB.

Cue-reactiviteit heeft in belangrijke mate betrekking op klinisch relevante aspecten van stoornissen in verband met drugsgebruik. Verhoogde cue-reactiviteit wordt bijvoorbeeld geassocieerd met terugval [10], [11]. Een recente kwantitatieve meta-analyse van onderzoeken naar cue-reactiviteit tussen misbruikstoffen, waaronder alcohol, nicotine en cocaïne, toonde overlappende activiteit aan voor medicijn-cues in het ventrale striatum, dorsale anterieure cingulate (dACC) en amygdala, met overlappende activiteit voor zelfgerapporteerde signalen. geïnduceerde hunkering in dACC, pallidum en ventrale striatum [11]. De mate waarin deze regio's een differentiële seksuele signaalreactiviteit vertonen bij personen met en zonder CSB is echter niet onderzocht.

Verschillende modellen zijn voorgesteld om verslavend gedrag te verklaren, waarbij één model stelt dat verslavingen in verslavingen loskomen van 'liking' als iemand verslaafd raakt [12]. De mate waarin liking en wante betrekking hebben op de seksuele cue-reactiviteit en de neurale correlaten ervan in CSB is echter niet systematisch onderzocht en de bevindingen van dergelijke studies kunnen gegevens verschaffen om de meest geschikte classificatie van CSB te helpen bepalen en neurale doelwitten voor de behandeling te identificeren ontwikkeling.

Meerdere studies hebben zich eerder gericht op seksuele signalen bij gezonde vrijwilligers die regio's identificeren, waaronder de hypothalamus, thalamus, amygdala, anterior cingulate cortex, anterieure insula, inferieure frontale cortex, fusiform gyrus, precentral gyrus, pariëtale cortex en middelste achterhoofdskortel [13]-[19]. Deze regio's zijn betrokken bij fysiologische en emotionele opwinding, aandacht en in het bijzonder visueel-ruimtelijke aandacht en motivatie. Met behulp van metingen van penis tumescentie, het striatum, anterieure cingulaat, insula, amygdala, occipitale cortex, sensorimotorische cortex en hypothalamus is aangetoond dat het een rol speelt in penis erectie [15], [20]. Geslachtsgebonden verschillen zijn gemeld bij mannen met een grotere amygdala- en hypothalamische activiteit ten opzichte van vrouwtjes voor seksuele stimuli, en deze verschillen kunnen wijzen op appetijtelijke toestanden [21]. Een meta-analyse identificeerde een gemeenschappelijk hersennetwerk voor monetaire, erotische en voedseluitkomsten, waaronder de ventromediale prefrontale cortex, ventraal striatum, amygdala, insula van de voorste zijde en mediodorsale thalamus [22]. Voedsel en erotische beloningen waren met name geassocieerd met de activiteit van de voorste insulaire activiteit en erotische beloningen meer specifiek met de amygdala-activiteit. Een recent onderzoek heeft ook aangetoond dat langere duur van het gebruik van online expliciete materialen bij gezonde mannen correleert met lagere linkse putaminale activiteit en lagere rechts caudaatvolumes tot korte, nog steeds seksuele beelden [23].

Neurofysiologische studies gericht op CSB in de algemene populatie in plaats van gezonde vrijwilligers zijn relatief beperkter. Een diffusie-MRI-studie gericht op een kleine groep niet-parafiele CSB-proefpersonen (N = 8) in vergelijking met gezonde vrijwilligers (N = 8) vertoonde lagere gemiddelde diffusiviteit in superieure frontale gebieden [24]. Proefpersonen werden gerekruteerd uit een behandelingsprogramma met 7 van 8-proefpersonen met een voorgeschiedenis van stoornissen in alcoholgebruik, 4 van 8 met een geschiedenis van andere middelenmisbruik of -afhankelijkheid en 1 van 8 met een geschiedenis van obsessieve compulsieve stoornis. In een studie gericht op 52 mannelijke en vrouwelijke CSB-proefpersonen met problemen met het reguleren van het online bekijken van seksuele beelden die werden gerekruteerd uit online advertenties, werd blootstelling aan statische seksuele beelden in vergelijking met neutrale beelden in verband gebracht met verhoogde amplitudes van de P300-respons, betrokken bij aandachtscontrole [25]. Omdat deze maat correleerde met dyadisch seksueel verlangen maar niet met maatregelen voor seksuele compulsiviteit, suggereerden de auteurs het P300-amplitude-gemedieerde seksuele verlangen in plaats van dwangmatig gedrag. Hyperseksualiteit is gemeld in de context van neurologische aandoeningen en de bijbehorende medicatie. Dwangmatige hyperseksualiteit, voorkomend bij 3-4% van de patiënten met de ziekte van Parkinson en gerelateerd aan dopaminerge medicatie [26], [27], is ook bestudeerd met behulp van imaging-modaliteiten. Een casusrapport met behulp van technetium-99 m-ethylcysteïnaatdimeer SPECT vertoonde een relatief verhoogde bloedstroom in mesiale temporale regio's bij de CSB-patiënt [28]. Een grotere studie gericht op patiënten met de ziekte van Parkinson met hyperseksualiteit toonde een grotere functionele MRI-bloedzuurstofniveau-afhankelijke activiteit aan voor seksuele beeldaanwijzingen die correleerden met een verhoogd seksueel verlangen [29], waarvan de auteurs suggereerden dat ze zouden kunnen wijzen op motivatie-theorieën over verslaving. Een voxel-gebaseerde-morfometrie studie van hyperseksualiteit vaak gemeld in gedragsvariant frontotemporale dementie, een aandoening die ventromediale frontale en anterieure temporale regio's beïnvloedt, toonde grotere atrofie in de rechter ventrale putamen en pallidum in combinatie met beloningsgerichte scores [30]. Merk op dat in dit voorbeeld hyperseksualiteit werd gerapporteerd in 17% met ander beloningszoekgedrag, waaronder te veel eten in 78% en nieuw of verhoogd alcohol- of drugsgebruik in 26% van individuen in deze studie. In deze huidige studie richten we ons op CSB-patiënten in de algemene populatie.

Hier hebben we cue-reactiviteit vergeleken door seksueel expliciete videokeuzen te vergelijken met niet-seksuele opwindende stimuli (zoals video's van sportactiviteiten) en beoordeelde scores van seksueel verlangen of willen en lust in onderwerpen met en zonder CSB. We veronderstelden dat individuen met CSB in vergelijking met degenen zonder, een grotere behoefte (willen), maar niet leuk vinden (vergelijkbaar tussen groepen) als reactie op seksueel expliciete maar niet op niet-seksueel opwindende signalen. Hoewel een aantal regio's betrokken is bij seksuele vrijwilligers bij gezonde vrijwilligers, omdat we patiënten met CSB bestudeerden, veronderstelden we dat er een grotere activering zou zijn tot seksueel expliciet in vergelijking met niet-seksuele opwindende aanwijzingen in regio's die betrokken zijn bij drugscues reactiviteitsstudies met inbegrip van het ventrale striatum, dACC en amygdala. We stelden verder de hypothese dat deze regionale activeringen functioneel verbonden zouden zijn in groepen, maar sterker in individuen met CSB in vergelijking met degenen zonder, en dat seksueel verlangen (willen) sterker verbonden zou zijn met activiteit binnen deze regio's bij individuen met CSB in vergelijking met . Gezien veranderingen in de ontwikkeling van motiverende systemen die ten grondslag liggen aan risicovol gedrag [31], we hebben ook relaties met leeftijd onderzocht.

Methoden

CSB-proefpersonen werden gerekruteerd via op internet gebaseerde advertenties en verwijzingen van therapeuten. Gezonde vrijwilligers werden gerekruteerd uit community-based advertenties in de regio East Anglia. Voor de CSB-groep werd de screening uitgevoerd met behulp van de Internet Sex Screening Test (ISST) [32] en een uitgebreide door een onderzoeker ontworpen vragenlijst over details zoals leeftijd van aanvang, frequentie, duur, pogingen om het gebruik te controleren, onthouding, gebruikspatronen, behandeling en negatieve gevolgen. CSB-proefpersonen ondergingen een face-to-face interview met een psychiater om te bevestigen dat ze voldeden aan de diagnostische criteria voor CSB [6], [33], [34] (Tabel S1 in Bestand S1) gericht op dwangmatig gebruik van online seksueel expliciet materiaal. Alle deelnemers voldeden aan de voorgestelde diagnostische criteria voor hyperseksuele stoornis [6], [33] en criteria voor seksuele verslaving [34] (Tabel S1 in Bestand S1).

Door het ontwerp en gezien de aard van de signalen, waren alle CSB-proefpersonen en gezonde vrijwilligers mannelijk en heteroseksueel. Mannelijke gezonde vrijwilligers kwamen qua leeftijd overeen (+/- 5 jaar) met CSB-proefpersonen. Nog eens 25 mannelijke heteroseksuele gezonde vrijwilligers van dezelfde leeftijd ondergingen de videobeoordelingen buiten de scanner om de toereikendheid van de subjectieve reacties op de video's te garanderen, zoals beoordeeld aan de hand van subjectieve reacties. Uitsluitingscriteria waren onder meer jonger zijn dan 18 jaar, een voorgeschiedenis hebben van stoornissen in het gebruik van middelen, een huidige regelmatige gebruiker van illegale middelen (waaronder cannabis) en een ernstige psychiatrische stoornis hebben, waaronder een huidige matige tot ernstige depressie (Beck Depression Inventory > 20) of obsessief-compulsieve stoornis, of geschiedenis van bipolaire stoornis of schizofrenie (Mini International Neuropsychiatric Inventory) [35]. Andere compulsieve of gedragsverslavingen waren ook uitsluitingen. Onderwerpen werden beoordeeld door een psychiater met betrekking tot problematisch gebruik van online gamen of sociale media, pathologisch gokken of dwangmatig winkelen, kinder- of volwassen aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en diagnostiek van eetbuien. Onderwerpen werden ook gescreend op compatibiliteit met de MRI-omgeving.

Onderwerpen voltooiden de UPPS-P Impulsive Behavior Scale [36] om impulsiviteit te beoordelen, Beck Depression Inventory [37] en Toestand Angst Inventarisatie [38] om depressie en angst te beoordelen respectievelijk Obsessive-Compulsive Inventory-R om obsessieve-compulsieve kenmerken en de Alcohol-Use Disorders Identification Test (AUDIT) te beoordelen [39]. Algemeen internetgebruik werd beoordeeld met behulp van de Young's Internet Addiction Test (YIAT) [40] en de Compulsive Internet Use Scale (CIUS) [41]. De nationale leestest voor volwassenen [42] werd gebruikt om een ​​index van IQ te verkrijgen. Een aangepaste versie van de Arizona Sexual Experiences Scale (ASES) [43] werd gebruikt met één versie die relevant is voor intieme relaties en een andere versie die relevant is voor online seksueel expliciet materiaal.

Subjecteigenschappen worden gerapporteerd in tabel S1 in Bestand S1. CSB-proefpersonen hadden hogere scores voor depressie en angst (tabel S2 in Bestand S1) maar geen huidige diagnoses van ernstige depressie. Twee van de 19 CSB-proefpersonen gebruikten antidepressiva of hadden een comorbide gegeneraliseerde angststoornis en sociale fobie (N = 2) of sociale fobie (N = 1) of een jeugdhistorie van ADHD (N = 1). Eén CSB-vak en 1-gezond vrijwilliger gebruikten af ​​en toe cannabis.

Schriftelijke geïnformeerde toestemming werd verkregen en de studie werd goedgekeurd door de Research Ethics Committee van de Universiteit van Cambridge. Onderwerpen werden betaald voor hun deelname.

Gedragsstatistieken

Subjectkarakteristieken en vragenlijstscores werden vergeleken met behulp van onafhankelijke t-tests of Chi-square testen. Multivariate analyses werden gebruikt voor de ASES-scores. Voor de beoordelingen van seksueel verlangen of liking werden mixed-measures ANOVA gebruikt om de expliciete versus erotische scores te vergelijken met groep (CSB, niet-CSB) als een tussen-proefmaat, videotype (expliciete of erotische aanwijzingen) en subjectieve beoordeling (begeerte of sympathie) als maatstaven binnen de proefpersonen.

neuroimaging

In de imaging-taak bekeken proefpersonen videoclips die op een contra-evenwichtige manier werden gepresenteerd vanuit een van 5-omstandigheden: expliciet seksueel, erotisch, niet-seksueel opwindend, geld en neutraal. De video's werden gedurende 9 seconden getoond, gevolgd door een vraag of de video binnen of buiten was. De proefpersonen reageerden met behulp van een toetsenblok op de 2-toets met hun tweede en derde cijfer van hun rechterhand om er zeker van te zijn dat ze opletten. De vraag is opgetreden tijdens een onregelmatig inter-trial interval van 2000 tot 4000 milliseconden. Expliciete video's toonden consensuele seksuele interacties tussen een man en een vrouw verkregen uit video's gedownload van internet met zo nodig verkregen licenties. Voorbeelden van erotische video's waren een erotische gekleede vrouw of een scène van een vrouw die haar dij borstelt. Niet-seksuele opwindende video's laten sportieve video's zien die vergelijkbaar zijn met de meest opwindende beelden van het International Affective Picture System, zoals skiën, skydiven, klimmen of motorrijden. Geldvideo's toonden beelden van munten of papiergeld dat werd betaald, vallend of verspreid. Neutrale video's toonden scènes van landschappen. De condities werden gerandomiseerd met acht trials per getoonde staat voor een totaal van 40 videoclips. Er werden vijf verschillende video's per conditie getoond voor een totaal van 25 verschillende videoclips.

In de videoratingstaak buiten de scanner keken proefpersonen dezelfde video's na en voltooiden ze een continue beoordelingsschaal voor seksueel verlangen en lust. Onderwerpen werden de volgende vragen gesteld over 2 afzonderlijke dia's: 'Hoeveel heeft dit uw seksuele begeerte doen toenemen?' en 'Hoeveel vond je deze video leuk?' en gaf een antwoord aan met een muis langs een lijn verankerd van 'Heel weinig' tot 'Heel veel'. Een extra 25 mannelijke gezonde vrijwilligers werden getest op de taak om video te beoordelen. Aan de proefpersonen is gevraagd of ze de video's eerder hebben bekeken voorafgaand aan het onderzoek. Alle taken zijn gecodeerd met behulp van E-Prime 2.0-software.

Gegevens verzamelen en verwerken

De acquisitieparameters van de fMRI-studie zijn beschreven in Bestand S1. De videoclips van 9 seconden en de inter-trial-intervallen werden gemodelleerd als box-car-functies geconvolueerd met hemodynamische responsfuncties. Analyses werden uitgevoerd met behulp van algemene lineaire modellen. De video-omstandigheden werden vergeleken met behulp van ANOVA met groep (CSB, niet-CSB) als factor tussen proefpersonen en toestand (videotype) als factor binnen proefpersonen. De belangrijkste effecten van de groep onder alle omstandigheden werden eerst vergeleken. De effecten van conditie werden afzonderlijk vergeleken, waarbij expliciete, erotische en geldelijke condities werden vergeleken met de opwindende conditie. De opwindende sportvideo's werden gebruikt als controle voor de expliciete en erotische omstandigheden, aangezien ze allebei bewegende individuen in de video's betroffen. Activeringen boven de gecorrigeerde P <0.05 van de hele hersenfamilie (FWE) werden als significant beschouwd in de hoofdeffectvergelijkingen. Groepeer per voorwaarde (bijv. CSB (expliciet - opwindend) - Gezonde vrijwilligers (expliciet - opwindend)) interacties gericht op a priori hypothetische interessegebieden werden uitgevoerd als het contrast van de conditie (bijv. expliciet - opwindend) regio's identificeerde die significant waren op het FWE P <0.05-niveau van de hele hersenen. Leeftijd- en depressiescores werden gebruikt als covariabelen. Variabelen, waaronder subjectieve metingen van seksueel verlangen en sympathieke reacties op de video-aanwijzingen, scores op de Young Internet Addiction Test en dagen abstinent werden in modellen opgenomen als covariaten van interesse. De covariaat van leeftijd werd ook onderzocht, waarbij werd gecontroleerd voor depressie en subjectief verlangen, over groepen heen en met behulp van expliciete maskering.

Het ventrale striatum, amygdala en dorsale cingulate waren gehypothetiseerde interessegebieden. Voor deze drie regio's met sterk a priori hypothesen, combineerden we de ROI's met behulp van een correctie van klein volume (SVC) met Family-Wise-Error-correctie bij p <0.05 als significant beschouwd. Gezien bevindingen die subjectieve beoordelingen van verlangen koppelen aan activering van dorsale anterieure cingulaat, werd psychofysiologische interactieanalyse uitgevoerd met dorsale cingulaat als het zaadgebied (coördinaten xyz = 0 8 38 mm, straal = 10 mm) contrasterende expliciete - opwindende video's. Gezien de mogelijke betrokkenheid van mesolimbische en mesocorticale circuits, werd de activiteit in de substantia nigra ook op verkennend niveau beoordeeld. Het ventrale striatale anatomische interessegebied (ROI), eerder gebruikt in andere onderzoeken [44], was met de hand getekend in MRIcro volgens de definitie van ventraal striatum door Martinez et al. [45]. De ROI's voor cingulate en amygdala werden verkregen uit aal-sjablonen in WFUPickAtlas SPM Toolbox [46]. Twee verschillende sjablonen voor de substantia nigra ROI werden gebruikt, inclusief de WFUPickAtlas-template en een handgetekende ROI in MRIcro met behulp van magnetisatie-overdrachtsequenties van 17-gezonde vrijwilligers. Alle beeldgegevens werden voorverwerkt en geanalyseerd met behulp van SPM 8 (Wellcome Trust Center for NeuroImaging, London, UK).

Resultaten

kenmerken

Negentien heteroseksuele mannen met CSB (leeftijd 25.61 (SD 4.77) jaar) en 19 leeftijd gematchte (leeftijd 23.17 (SD 5.38) jaar) heteroseksuele mannelijke gezonde vrijwilligers zonder CSB werden bestudeerd (Tabel S2 in Bestand S1). Een extra 25 vergelijkbare leeftijd (25.33 (SD 5.94) jaar) mannelijke heteroseksuele gezonde vrijwilligers beoordeelden de video's. CSB-proefpersonen meldden dat als gevolg van overmatig gebruik van seksueel expliciete materialen, ze banen hadden verloren door gebruik op het werk (N = 2), beschadigde intieme relaties of negatieve invloed op andere sociale activiteiten (N = 16), ervaren verminderd libido of erectiel functioneel functioneren in fysieke relaties met vrouwen (hoewel niet in relatie tot het seksueel expliciete materiaal) (N = 11), gebruikte escortes overdreven (N = 3), ervaren suïcidale gedachten (N = 2) en gebruik van grote hoeveelheden geld (N = 3; van £ 7000 tot £ 15000). Tien proefpersonen hadden of waren in counseling voor hun gedrag. Alle proefpersonen meldden masturbatie samen met het bekijken van online seksueel expliciet materiaal. Onderwerpen rapporteerden ook het gebruik van escortdiensten (N = 4) en cybersex (N = 5). Op een aangepaste versie van de Arizona Sexual Experiences Scale [43]CSB-proefpersonen vergeleken met gezonde vrijwilligers hadden significant meer moeite met seksuele opwinding en ondervonden meer erectiele problemen in intieme seksuele relaties, maar niet met seksueel expliciet materiaal (tabel S3 in Bestand S1).

In vergelijking met gezonde vrijwilligers hebben CSB-proefpersonen op een eerdere leeftijd online seksueel expliciete materialen voor het eerst bekeken (HV: 17.15 (SD 4.74); CSB: 13.89 (SD 2.22) in jaren) met betrekking tot de beginleeftijd voor internetgebruik in het algemeen (HV: 12.94 (SD 2.65); CSB: 12.00 (SD 2.45) in jaren) (interactie groep voor het begin: F (1,36) = 4.13, p = 0.048). CSB-proefpersonen hadden een groter internetgebruik ten opzichte van gezonde vrijwilligers (tabel S3 in Bestand S1). Belangrijk is dat CSB-proefpersonen meldden dat ze internet gebruikten voor het bekijken van online seksueel expliciet materiaal voor 25.49% van het totale online gebruik (voor gemiddeld 8.72 (SD 3.56) jaar) vergeleken met 4.49% bij gezonde vrijwilligers (t = 5.311, p <0.0001) (CSB vs. HV: seksueel expliciet materiaalgebruik: 13.21 (SD 9.85) vs. 1.75 (SD 3.36) uur per week; totaal internetgebruik: 37.03 (SD 17.65) vs. 26.10 (18.40) uur per week).

Cue reactiviteit

Subjectieve kijkcijfers voor het verlangen naar en het waarderen van video's werden gedissocieerd, waarbij sprake was van een interactie van het type naar type per video (F (1,30) = 4.794, p = 0.037): de kijkcijfers voor expliciete video's waren groter CSB vergeleken met gezonde vrijwilligers (F = 5.088, p = 0.032) maar niet met erotische signalen (F = 0.448, p = 0.509), terwijl het waarderen van erotische aanwijzingen in CSB groter was in vergelijking met gezonde vrijwilligers (F = 4.351, p = 0.047) maar niet te expliciete aanwijzingen (F = 3.332, p = 0.079). De scores op het verlangen en de voorkeur voor expliciete aanwijzingen waren significant gecorreleerd (HV: R2 = 0.696, p <0.0001; CSB: R2  = 0.363, p = 0.017) hoewel de lineaire regressie niet significant verschilde tussen groepen (F = 2.513, p = 0.121). Er waren ook geen verschillen in de video-beoordelingsscores voor verlangen en voorliefde voor elke aandoening tussen de gescande gezonde vrijwilligers en nog eens 25 gezonde vrijwilligers, wat suggereert dat de subjectieve beoordelingen van de video's representatief waren (p's> 0.05). Alle proefpersonen meldden dat ze de video's voorafgaand aan het onderzoek niet eerder hadden gezien.

Beeldvormende analyses

Er waren geen verschillen tussen de belangrijkste hersenactivatie tussen groepen die de correctie van de hele hersenen overleefden. Het contrast van expliciete - opwindende video's over verschillende groepen proefpersonen identificeerde activering van het ventrale striatum, dACC en amygdala op het volledig hersen-gecorrigeerde FWE p <0.05-niveau (Figuur 1, Tabellen S4 en S5 in Bestand S1). Het contrast identificeerde ook bilaterale activering van de hypothalamus en substantia nigra (geheel-hersen-gecorrigeerde FWE p <0.05), regio's die betrokken zijn bij respectievelijk seksuele opwinding en dopaminerge functie. [13], [22]. De contrasten van expliciet - opwindend en erotisch - opwindend, beide identificeerden activiteit in bilaterale occipito-temporale regio's, pariëtale en inferieure frontale cortex en rechter caudatus (hele-hersen-gecorrigeerde FWE p <0.05) (tabel S4 in Bestand S1). Het contrast van erotisch - opwindend, identificeerde zich echter niet a priori veronderstelde regio's. Evenzo identificeerde het geld-opwindende contrast bilaterale pariëtale en inferieure frontale cortex (hele hersen-gecorrigeerde FWE p <0.05) maar niet de a priori gehypothetiseerde regio's.

Figuur 1

Conditiecontrasten.

We onderzochten vervolgens de verschillen tussen de groepen in het expliciete - opwindende contrast dat een significant effect liet zien tussen groepen in onze hypothetische regio's. CSB-proefpersonen vertoonden grotere activiteit in het rechter ventrale striatum (piekvoxel xyz in mm = 18 2 -2, Z = 3.47, FWE p = 0.032), dACC (0 8 38, Z = 3.88, FWE p = 0.020) en rechter amygdala (32 -8 -12, Z = 3.38, FWE p = 0.018) (Figuur 2). Gegeven een rol voor dopaminerge schakelingen in cue-reactiviteit, hebben we ook activiteit in de substantia nigra onderzocht. CSB-proefpersonen hadden een grotere activiteit in de juiste substantia nigra (10 -18 -10, Z = 3.01, FWE p = 0.045) in het expliciete - opwindende contrast. Een subanalyse met uitzondering van de twee personen die antidepressiva gebruikten, heeft de significante bevindingen niet veranderd.

Figuur 2

Expliciete versus opwindende aanwijzingen.

Om de relatie tussen neurale respons op signalen en beoordelingen van wensen en voorkeuren te onderzoeken, hebben we covariabele analyses uitgevoerd met hersenreacties op de expliciete aanwijzingen. In beide groepen waren beoordelingen van subjectief seksueel verlangen positief gecorreleerd met dACC-activiteit (-4 18 32, Z = 3.51, p = 0.038), zonder verschillen tussen groepen (Figuur 3). Er waren geen neurale correlaties met subjectieve voorkeur.

Figuur 3

Seksueel verlangen.

Op een verkennend niveau werd neurale activiteit onderzocht als een functie van leeftijd. Leeftijd over alle onderwerpen was negatief gecorreleerd met activiteit in het rechter ventraal striatum (rechts: 8 20 -8, Z = 3.13, FWE p = 0.022) en dACC (2 20 40, Z = 3.88, FWE p = 0.045). Grotere activiteit als functie van de leeftijd werd waargenomen in de CSB-groep in vergelijking met gezonde vrijwilligers in bilaterale ventraal striatum (rechts: 4 18 -2, Z = 3.31, FWE p = 0.013; links -8 -18 -2, Z = 3.01 , FWE p = 0.034) (Figuur 4).

Gezien de associatie tussen beoordelingen van subjectieve seksuele begeerte-dACC-activiteit, werd een psychofysiologische interactie-analyse met behulp van de dACC als een zaad uitgevoerd waarbij expliciete - opwindende aanwijzingen werden vergeleken. In beide groepen was er een verbeterde functionele connectiviteit van de dACC met het rechterventral striatum (8 20 -4, Z = 3.14, FWE p = 0.029) en rechts amygdala (12 0 -18, Z = 3.38, FWE p = 0.009) . Er waren geen verschillen tussen de groepen in functionele connectiviteit. Wanneer subjectieve wensscores werden beoordeeld als een covariaat, was er een positieve correlatie tussen wensscores en betere functionele connectiviteit bij CSB-patiënten tussen de dACC en het rechterventrale striatum (12 2 -2, Z = 3.51, FWE p = 0.041) en de rechter amygdala (30 -2 -12, Z = 3.15, FWE p = 0.048) (Figuur 3) en, op een verkennend niveau, linker substantia nigra (-14 -20 -8, Z = 3.10, FWE p = 0.048) in vergelijking met gezonde vrijwilligers. Er waren geen significante bevindingen met betrekking tot het waarderen van maatregelen.

Discussie

In deze studie van seksueel expliciete, erotische en niet-seksuele signalen, vertoonden individuen met CSB en degenen zonder zonder overeenkomsten en verschillen met betrekking tot patronen van neurale responsiviteit en relaties tussen subjectieve en neurale responsen. Seksueel verlangen of het willen van de expliciete seksuele aanwijzingen was gekoppeld aan een dACC-ventraal striataal-amygdala-functioneel netwerk, duidelijk zichtbaar in beide groepen en sterker geactiveerd en gekoppeld aan seksueel verlangen in de CSB-groep. Seksuele begeerte of subjectieve maten van willen verschenen niet meer in de smaak, in lijn met theorieën over verslaving, die incentive-salience zijn [12] waarin er sprake is van verbeterd willen, maar niet van opvallende beloningen. We observeerden verder een rol voor leeftijd waarin jongere leeftijd, met name in de CSB-groep, geassocieerd was met grotere activiteit in het ventrale striatum.

In vergelijking met gezonde vrijwilligers hadden CSB-proefpersonen een groter subjectief seksueel verlangen of wilden expliciete aanwijzingen en hadden ze betere scores voor erotische aanwijzingen, wat een dissociatie aantoonde tussen willen en willen. CSB-proefpersonen hadden ook grotere stoornissen van seksuele opwinding en erectiestoornissen in intieme relaties, maar niet met seksueel expliciet materiaal dat benadrukte dat de verbeterde verlangen-scores specifiek waren voor de expliciete aanwijzingen en niet voor gegeneraliseerd verhoogd seksueel verlangen. Bij CSB-proefpersonen in vergelijking met gezonde vrijwilligers werden hogere scores van seksueel verlangen naar expliciete signalen geassocieerd met grotere dACC-activiteit en verbeterde functionele connectiviteit tussen de dACC, ventrale striatum en amgydala (zoals hieronder beschreven), wat duidt op een netwerk dat betrokken is bij de verwerking van subjectieve willen gerelateerd aan seksuele aanwijzingen. Een eerdere studie van dwangmatige hyperseksualiteit gerelateerd aan dopamine-agonisten bij de ziekte van Parkinson, die gedrag kan omvatten zoals dwangmatig gebruik van seksueel expliciet materiaal, toonde een grotere neurale activiteit aan voor seksuele beeldaanwijzingen die correleerden met een verhoogd seksueel verlangen [29]. Onze bevindingen gericht op CSB in de algemene populatie sluiten ook aan bij incentive motivatie theorieën die de nadruk leggen op afwijkend willen of motivatie naar het medicijn of seksuele keu, maar niet van 'liking' of hedonische toon [12].

Drug-cue-reactiviteit en craving studies van nicotine, cocaïne en alcohol impliceren netwerken waaronder het ventrale striatum, dACC en amygdala [13]. In de huidige studie werden deze regio's geactiveerd tijdens het bekijken van seksueel expliciete materialen in de groepen met en zonder CSB. De waarneming van sterkere activeringen van deze regio's bij CSB versus gezonde vrijwilligers is vergelijkbaar met bevindingen die worden waargenomen voor substantie-aanwijzingen in verslavingen, wat wijst op neurobiologische overeenkomsten tussen de stoornissen.

In het huidige onderzoek in reactie op seksueel expliciete aanwijzingen, was seksuele begeerte geassocieerd met grotere dACC-activiteit en een grotere dACC-ventrale striatale-amygdala-functionele netwerkactiviteit had meer te maken met een groter verlangen bij de CSB-proefpersonen dan bij de gezonde vrijwilligers. . CSB-proefpersonen toonden ook een grotere substantia nigra-activiteit in vergelijking met gezonde vrijwilligers, waardoor de bevindingen mogelijk werden gekoppeld aan dopaminerge activiteit. Bij mensen en niet-menselijke primaten is de dACC een belangrijk doelwit van dopaminergische projecties van het substantia nigra en ventrale tegmentale gebied [47], het volgen van opvallendheid en voorspellingsfoutsignalen. De dACC stuurt anatomische projecties naar het ventrale en dorsomediale striatum, die betrokken zijn bij de representatie van waarde- en beloningssignalen en motivatie en heeft reciproque verbindingen met de laterale basale kern van de amygdala en ontvangt aldus informatie over emotioneel opvallende gebeurtenissen [48], [49]. De regio heeft ook meerdere verbindingen met corticale regio's, waaronder premotorische, primaire motorische en fronto-pariëtale cortex, en is goed gelokaliseerd om de selectie van de actie te beïnvloeden. De dACC is betrokken bij de verwerking van pijn, negatieve stimuli en cognitieve controle [48], met recente studies die de rol van de dACC in de voorspelling van foutsignalering en beloningsverwachtingen benadrukken [50], [51], in het bijzonder om actie-beloning te begeleiden [52], [53]. Onze functionele connectiviteitsbevindingen sluiten aan bij een rol voor een netwerk dat convergeert op de dACC bij de verwerking van seksuele beloningen en bij aan seksueel gedrag gerelateerde reactiviteit en de relatie ervan tot verlangen als een motiverend signaal.

Onze bevindingen suggereren dat de DACC-activiteit de rol van seksueel verlangen weerspiegelt, wat overeenkomsten kan hebben met een onderzoek naar de P300 bij CSB-patiënten die correleren met het verlangen [25]. We tonen verschillen tussen de CSB-groep en gezonde vrijwilligers, terwijl deze vorige studie geen controlegroep had. De vergelijking van dit huidige onderzoek met eerdere publicaties in CSB met focus op diffusie-MRI en de P300 is moeilijk gegeven methodologische verschillen. Onderzoeken van de P300, een aan gebeurtenissen gerelateerd potentieel dat wordt gebruikt voor het bestuderen van aandachtsbias in middelengebruiksstoornissen, tonen verhoogde maatregelen met betrekking tot het gebruik van nicotine [54]alcohol [55]en opiaten [56], met maatregelen die vaak correleren met craving indices. De P300 wordt ook vaak bestudeerd in stoornissen voor gebruiksgebruik met behulp van oddball-taken waarbij doelen met een lage waarschijnlijkheid vaak worden gecombineerd met niet-doelsoorten met een hoge waarschijnlijkheid. Een meta-analyse toonde aan dat substantie-gebruik-ongeordende patiënten en hun niet-getroffen familieleden een verminderde P300-amplitude hadden in vergelijking met gezonde vrijwilligers [57]. Deze bevindingen suggereren dat stoornissen in het gebruik van middelen kunnen worden gekenmerkt door een verminderde toewijzing van aandachtsmiddelen aan taakrelevante cognitieve informatie (niet-medicamenteuze doelen) met een verhoogde aandachtsbias voor medicatiesignalen. De afname van de P300-amplitude kan ook een endofenotypische marker zijn voor stoornissen in het gebruik van middelen. Studies van event-gerelateerde potentialen gericht op motivatierelevantie van cocaïne en heroïne signalen rapporteren verder afwijkingen in de late componenten van de ERP (> 300 milliseconden; laat positief potentieel, LPP) in frontale regio's, die ook hunkering en aandachtstoewijzing kunnen weerspiegelen [58]-[60]. Aangenomen wordt dat de LPP zowel vroege aandachtsinvang (400 tot 1000 msec) en later aanhoudende verwerking van motiverend significante stimuli weerspiegelt. Personen met een cocaïnegebruiksstoornis hadden verhoogde vroege LPP-metingen vergeleken met gezonde vrijwilligers, wat een rol suggereert voor vroegtijdige aandacht voor het vangen van gemotiveerde aandacht samen met verzwakte reacties op aangename emotionele stimuli. De late LPP-metingen waren echter niet significant verschillend van die bij gezonde vrijwilligers [61]. De generatoren van het P300-gebeurtenisgerelateerd potentieel voor doelgerelateerde reacties worden verondersteld de pariëtale cortex en cingulate te zijn [62]. Dus, zowel de dACC-activiteit in het huidige CSB-onderzoek als de P300-activiteit die in een eerder CSB-onderzoek werd gerapporteerd, kunnen gelijksoortige onderliggende processen van aandachtsvangst weerspiegelen. Evenzo laten beide studies een verband zien tussen deze maatregelen en een groter verlangen. Hier suggereren we dat de DACC-activiteit correleert met de wens, die een index van verlangen kan weerspiegelen, maar niet correleert met het willen suggereren van een incentive-salience-model van verslavingen.

De huidige bevindingen suggereren leeftijdsgebonden invloeden op de verwerking van seksuele aanwijzingen. Maturatie van fronto-corticale grijze materie betrokken bij executieve controle blijft in de adolescentie bestaan ​​in het midden van de 20 s [63]. Verbeterde risicobereidheid bij adolescenten kan een weerspiegeling zijn van de eerdere ontwikkeling van limbische stimuleringsmotivatie en beloningscircuits ten opzichte van meer vertraagde ontwikkeling van frontale uitvoerende controlesystemen die betrokken zijn bij het monitoren of remmen van gedrag [31], [64], [65]. Bijvoorbeeld, adolescenten hebben grotere ventrale striatale activiteit aangetoond ten opzichte van prefrontale corticale activiteit tijdens beloningsverwerking in vergelijking met volwassenen [65]. Hier zien we dat tussen de verschillende vakken jonge leeftijd geassocieerd is met grotere ventrale striatale activiteit tot seksueel expliciete aanwijzingen. Dit effect in de ventrale striatale activiteit lijkt bijzonder robuust bij CSB-patiënten, wat duidt op een mogelijke modulerende rol van leeftijd bij reacties op seksuele aanwijzingen in het algemeen en specifiek bij CSB.

In overeenstemming met de literatuur over hersenactiviteit bij gezonde vrijwilligers aan expliciete seksuele stimuli geactiveerde regio's, laten we een vergelijkbaar netwerk zien, inclusief de occipito-temporale en pariëtale cortex, insula, cingulate en orbitofrontal en inferieure frontale cortex, pre-centrale gyrus, caudate, ventrale striatum, pallidum, amygdala, substantia nigra en hypothalamus [13]-[19]. Langdurig gebruik van online expliciete materialen bij gezonde mannen is aangetoond dat het correleert met linkse putaminale activiteit tot korte, nog steeds expliciete beelden die wijzen op een mogelijke rol van desensibilisatie [23]. In tegenstelling hiermee richt dit huidige onderzoek zich op een pathologische groep met CSB, gekenmerkt door problemen met het beheersen van gebruik geassocieerd met negatieve gevolgen. Verder maakt dit huidige onderzoek gebruik van videoclips in vergelijking met korte stilstaande beelden. Bij gezonde vrijwilligers heeft het bekijken van erotische stilstaande beelden in vergelijking met videoclips een beperkter activeringspatroon, inclusief hippocampus, amygdala en posterior temporale en pariëtale cortices. [20] suggereert mogelijke neurale verschillen tussen de korte stilstaande beelden en de langere video's die in deze huidige studie worden gebruikt. Verder is aangetoond dat stoornissen van verslaving, zoals cocaïnegebruiksstoornissen, verband houden met verhoogde aandachtsbias, terwijl van recreatieve cocaïnegebruikers niet is aangetoond dat ze een verhoogde aandachtsbias hebben. [66] suggereert potentiële verschillen tussen recreatieve versus afhankelijke gebruikers. Als zodanig kunnen de verschillen tussen studies verschillen in de populatie of taak weerspiegelen. Onze studie suggereert dat de reacties van de hersenen op expliciete online materialen kunnen verschillen tussen onderwerpen met CSB in vergelijking met gezonde personen die mogelijk zware gebruikers van expliciet online materiaal zijn, maar zonder het verlies van controle of associatie met negatieve gevolgen.

Het huidige onderzoek kent meerdere beperkingen. Ten eerste hield de studie alleen heteroseksuele mannelijke proefpersonen in, en toekomstige studies zouden individuen van verschillende seksuele oriëntaties en vrouwtjes moeten onderzoeken, vooral omdat meisjes met geestelijke gezondheidsproblemen hoge CSB-waarden kunnen vertonen. [67]. Ten tweede, hoewel CSB-proefpersonen in de studie voldeden aan de voorlopige diagnostische criteria en functionele beperkingen vertoonden met betrekking tot seks met behulp van meerdere gevalideerde schalen, bestaan ​​er momenteel geen formele diagnostische criteria voor CSB en dit vormt dus een beperking voor het begrijpen van de bevindingen en het plaatsen ervan binnen de grotere literatuur. Ten derde kunnen, gezien de cross-sectionele aard van het onderzoek, geen gevolgtrekkingen over causaliteit worden gemaakt. Toekomstige studies moeten onderzoeken in hoeverre neurale activering van seksuele aanwijzingen potentiële risicofactoren kan zijn die duiden op een verhoogde kwetsbaarheid of dat herhaalde blootstelling, mogelijk beïnvloed door jongere leeftijd en grotere blootstelling aan seksueel expliciet materiaal, kan leiden tot de neurale patronen die worden waargenomen bij CSB. Verdere studies van prospectieve aard of die gericht zijn op niet-getroffen familieleden zijn gerechtvaardigd. Het beperkte leeftijdsbereik in het onderzoek kan ook mogelijke bevindingen beperken. Ten vierde richtte onze studie zich voornamelijk op dwangmatig gebruik van online-materialen met bijbehorende masturbatie en minder frequent gebruik van cyberseks of het gebruik van escortdiensten. Omdat deze onderwerpen werden gerekruteerd uit zowel online advertenties als behandelingsinstellingen, is het minder duidelijk of zij personen volledig vertegenwoordigen in behandelingsinstellingen. Een studie van 207-behandelingsgerichte CSB-proefpersonen die werden gebruikt in een DSM-5-veldtest voor de diagnose van hyperseksuele stoornissen, gaf eveneens de meest voorkomende gedragingen aan: pornografie (81.1%), masturbatie (78.3%), cybersex (18.1%) en seks met instemmende volwassenen (44.9%) [33] suggereert overeenkomsten tussen onze populatie en deze gerapporteerde populatie. Studies gericht op een behandelingszoekende populatie kunnen echter een grotere ernst van de symptomen weerspiegelen. We gebruikten eerder een regio van belanganalyse dan een meer complete hersenbenadering. Aldus is de kleine steekproef en het ontbreken van een hele hersengecorrigeerde benadering een beperking. Echter, gezien onze sterke a priori hypothesen op basis van beschikbare meta-analytische gegevens uit cue-reactiviteitsstudies, voelden we een regio van belang-analyse familie-wise fout gecorrigeerd voor meerdere vergelijkingen, een benadering die algemeen wordt gebruikt in beeldvormingsstudies [68], was een redelijke benadering.

De huidige en bestaande bevindingen suggereren dat er een gemeenschappelijk netwerk bestaat voor seksuele-cue-reactiviteit en drug-cue reactiviteit in groepen met respectievelijk CSB- en verslavingsverslavingen. Deze bevindingen suggereren overlappingen in netwerken die ten grondslag liggen aan aandoeningen van pathologische consumptie van geneesmiddelen en natuurlijke beloningen. Hoewel deze studie mogelijk overlappingen met stoornissen in verband met middelen suggereert, zijn verdere klinische studies vereist om te bepalen of CSB moet worden geclassificeerd als een impulsbeheersingsstoornis, binnen een obsessief-compulsief spectrum of als een gedragsverslaving. Er zijn grote multicenter epidemiologische studies met langdurige follow-up vereist om de frequentie van CSB en de langetermijnresultaten ervan te beoordelen. Epidemiologische studies over de relatie tussen CSB en aandoeningen van impulsiviteit, compulsiviteit en verslavingen zijn vereist. Evenzo zouden uitgebreidere vergelijkingen van neurocognitieve en neurofysiologische profielen over aandoeningen nuttig kunnen zijn voor een beter begrip van de fysiologie en neurale netwerken die aan deze aandoeningen ten grondslag liggen. We benadrukken ook dat deze bevindingen vooral relevant zijn voor de subgroep van individuen die problemen ontwikkelen met het dwangmatig gebruik van online seksueel expliciete materialen en waarschijnlijk niet reflecteren op de bredere populatie die dergelijke materialen op niet-schadelijke manieren gebruiken. De bevindingen wijzen op een invloed van leeftijd op verhoogde limbische reactiviteit op seksuele beloningen, met name in de CSB-groep. Gezien de recente stijgingen van het internetgebruik, ook onder jonge personen, en de gemakkelijke toegang tot online seksueel expliciet materiaal, zijn toekomstige studies gericht op het identificeren van risicofactoren voor individuen (met name jongeren) die een risico lopen voor de ontwikkeling van CSB gerechtvaardigd.

ondersteunende informatie

Bestand S1

Ondersteunende informatie.

(DOCX)

Dankwoord

We willen graag alle deelnemers bedanken die deelnamen aan het onderzoek en het personeel van het Wolfson Brain Imaging Center. Dr. Voon is een Wellcome Trust Intermediate Fellow. Kanaal 4 was betrokken bij het helpen bij werving door internetgebaseerde advertenties voor het onderzoek te plaatsen.

Financieringsverklaring

Financiering verstrekt door Wellcome Trust Intermediate Fellowship Grant (093705 / Z / 10 / Z). Dr. Potenza werd gedeeltelijk ondersteund door de subsidies P20 DA027844 en R01 DA018647 van de National Institutes of Health; het ministerie van Geestelijke Gezondheid en verslavingszorg van Connecticut; het Connecticut Mental Health Center; en een Center of Excellence in Gambling Research Award van het National Center for Responsible Gaming. De financiers hadden geen rol in onderzoeksontwerp, gegevensverzameling en -analyse, besluit tot publicatie of voorbereiding van het manuscript.

Referenties

1. Fong TW (2006) Inzicht in en omgaan met dwangmatig seksueel gedrag. Psychiatry (Edgmont) 3: 51-58 [PMC gratis artikel] [PubMed]
2. Odlaug BL, Grant JE (2010) Impulscontrolestoornissen in een college-steekproef: resultaten van de zelfafhankelijke Minnesota Impulse Disorders Interview (MIDI). Prim Care Companion J Clin Psychiatry 12 [PMC gratis artikel] [PubMed]
3. Odlaug BL, Lust K, Schreiber LR, Christenson G, Derbyshire K, et al. (2013) Dwangmatig seksueel gedrag bij jonge volwassenen. Ann Clin Psychiatry 25: 193-200 [PubMed]
4. Grant JE, Levine L, Kim D, Potenza MN (2005) Impulscontrolestoornissen bij volwassen psychiatrische patiënten. Am J Psychiatry 162: 2184-2188 [PubMed]
5. Reid RC (2013) Persoonlijke perspectieven op hyperseksuele stoornis. Seksuele verslaving en compulsiviteit 20: 14
6. Kafka MP (2010) Hyperseksuele stoornis: een voorgestelde diagnose voor DSM-V. Arch Sex Behav 39: 377-400 [PubMed]
7. Kor A, Fogel Y, Reid RC, Potenza MN (2013) Moet een hyperseksuele aandoening worden geclassificeerd als een verslaving? Sex Addict Compulsivity 20 [PMC gratis artikel] [PubMed]
8. Association AP (2013) Diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
9. Petry NM, O'Brien CP (2013) Internetgokverslaving en de DSM-5. Verslaving 108: 1186-1187 [PubMed]
10. Childress AR, Hole AV, Ehrman RN, Robbins SJ, McLellan AT, et al. (1993) Cue-reactiviteit en cue-reactiviteitsinterventies in drugsverslaving. NIDA Res Monogr 137: 73-95 [PubMed]
11. Kuhn S, Gallinat J (2011) Gemeenschappelijke biologie van hunkering over legale en illegale drugs - een kwantitatieve meta-analyse van cue-reactiviteit hersenrespons. Eur J Neurosci 33: 1318–1326 [PubMed]
12. Robinson TE, Berridge KC (2008) Review. De incentive sensitization theorie van verslaving: een aantal actuele problemen. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 363: 3137-3146 [PMC gratis artikel] [PubMed]
13. Kuhn S, Gallinat J (2011) Een kwantitatieve meta-analyse van cue-geïnduceerde seksuele opwinding bij mannen. J Sex Med 8: 2269-2275 [PubMed]
14. Mouras H, Stoleru S, Bittoun J, Glutron D, Pelegrini-Issac M, et al. (2003) Hersenverwerking van visuele seksuele stimuli bij gezonde mannen: een functioneel onderzoek naar magnetische resonantie beeldvorming. Neuroimage 20: 855-869 [PubMed]
15. Arnow BA, Desmond JE, Banner LL, Glover GH, Solomon A, et al. (2002) Hersenactiviteit en seksuele opwinding bij gezonde, heteroseksuele mannen. Brain 125: 1014-1023 [PubMed]
16. Stoleru S, Gregoire MC, Gerard D, Decety J, Lafarge E, et al. (1999) Neuro-anatomische correlaten van visueel opgewekte seksuele opwinding bij mannelijke mannen. Arch Sex Behav 28: 1-21 [PubMed]
17. Bocher M, Chisin R, Parag Y, Freedman N, Meir Weil Y, et al. (2001) Cerebrale activatie geassocieerd met seksuele opwinding als reactie op een pornografische clip: een 15O-H2O PET-studie bij heteroseksuele mannen. Neuroimage 14: 105-117 [PubMed]
18. Redoute J, Stoleru S, Gregoire MC, Costes N, Cinotti L, et al. (2000) Hersenverwerking van visuele seksuele stimuli bij menselijke mannen. Hum Brain Mapp 11: 162-177 [PubMed]
19. Paul T, Schiffer B, Zwarg T, Kruger TH, Karama S, et al. (2008) Hersenrespons op visuele seksuele stimuli bij heteroseksuele en homoseksuele mannen. Hum Brain Mapp 29: 726-735 [PubMed]
20. Ferretti A, Caulo M, Del Gratta C, Di Matteo R, Merla A, et al. (2005) Dynamica van seksuele opwinding bij mannen: verschillende componenten van hersenactivatie onthuld door fMRI. Neuroimage 26: 1086-1096 [PubMed]
21. Hamann S, Herman RA, Nolan CL, Wallen K (2004) Mannen en vrouwen verschillen in amygdala-respons op visuele seksuele stimuli. Nat Neurosci 7: 411-416 [PubMed]
22. Sescousse G, Caldu X, Segura B, Dreher JC (2013) Verwerking van primaire en secundaire beloningen: een kwantitatieve meta-analyse en beoordeling van menselijke functionele neuroimaging-onderzoeken. Neurosci Biobehav Rev 37: 681-696 [PubMed]
23. Kuhn S, Gallinat J (2014) Hersenstructuur en functionele connectiviteit geassocieerd met pornografie Consumptie: de hersenen op porno. JAMA Psychiatry [PubMed]
24. Miner MH, Raymond N, Mueller BA, Lloyd M, Lim KO (2009) Vooronderzoek naar de impulsieve en neuroanatomische kenmerken van dwangmatig seksueel gedrag. Psychiatry Res 174: 146-151 [PMC gratis artikel] [PubMed]
25. Steele VR, Staley C, Fong T, Prause N (2013) Seksueel verlangen, geen hyperseksualiteit, is gerelateerd aan neurofysiologische reacties opgewekt door seksuele beelden. Socioaffect Neurosci Psychol 3: 20770. [PMC gratis artikel] [PubMed]
26. Voon V, Hassan K, Zurowski M, de Souza M, Thomsen T, et al. (2006) Prevalentie van repetitief en beloningszoekend gedrag bij de ziekte van Parkinson. Neurology 67: 1254-1257 [PubMed]
27. Weintraub D, Koester J, Potenza MN, Siderowf AD, Stacy M, et al. (2010) Impulscontrolestoornissen bij de ziekte van Parkinson: een cross-sectionele studie van 3090-patiënten. Arch Neurol 67: 589-595 [PubMed]
28. Kataoka H, ​​Shinkai T, Inoue M, Satoshi U (2009) Verhoogde mediale temporale bloedstroom bij de ziekte van Parkinson met pathologische hyperseksualiteit. Mov Disord 24: 471-473 [PubMed]
29. Politis M, Loane C, Wu K, O'Sullivan SS, Woodhead Z, et al .; (2013) Neurale respons op visuele seksuele signalen bij aan dopamine gerelateerde hyperseksualiteit bij de ziekte van Parkinson. Brain 136: 400-411 [PubMed]
30. Perry DC, Sturm VE, Seeley WW, Miller BL, Kramer JH, et al. (2014) Anatomische correlaten van beloningszoekend gedrag in gedragsvariant frontotemporale dementie. Hersenen [PMC gratis artikel] [PubMed]
31. Somerville LH, Casey BJ (2010) Ontwikkelingsneurobiologie van cognitieve controle en motivationele systemen. Curr Opin Neurobiol 20: 236-241 [PMC gratis artikel] [PubMed]
32. Delmonico DL, Miller JA (2003) De Internet Sex Screening Test: een vergelijking van seksuele compulsies versus niet-seksuele compulsives. Seksuele en relatietherapie 18
33. Reid RC, Carpenter BN, Hook JN, Garos S, Manning JC, et al. (2012) Verslag van bevindingen in een DSM-5 veldproef voor hyperseksuele stoornis. J Sex Med 9: 2868-2877 [PubMed]
34. Carnes P, Delmonico DL, Griffin E (2001) In the Shadows of the Net: Breaking Free from Compulsive Online Sexual Behavior, 2nd Ed. Center City, Minnesota: Hazelden
35. Sheehan DV, Lecrubier Y, Sheehan KH, Amorim P, Janavs J, et al. (1998) Het Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI): de ontwikkeling en validatie van een gestructureerd diagnostisch psychiatrisch interview voor DSM-IV en ICD-10. Journal of Clinical Psychiatry 59: 22-33 [PubMed]
36. Whiteside SP, Lynam DR (2001) Het vijf-factorenmodel en impulsiviteit: een structureel persoonlijkheidsmodel gebruiken om impulsiviteit te begrijpen. Persoonlijkheid en individuele verschillen 30: 669-689
37. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J (1961) Een inventaris voor het meten van depressie. Arch Gen Psychiatry 4: 561-571 [PubMed]
38. Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene R, Vagg PR, Jacobs GA (1983) Handleiding voor de inventaris van toestandsangstangst. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
39. Saunders JB, Aasland OG, Babor TF, de la Fuente JR, Grant M (1993) Ontwikkeling van de alcoholgebruiksstoornissen Identificatietest (AUDIT): WHO Collaborative Project voor vroege detectie van personen met schadelijke alcoholconsumptie-II. Verslaving 88: 791-804 [PubMed]
40. Young KS (1998) Internetverslaving: de opkomst van een nieuwe klinische aandoening. Cyberpsychology & Behavior 1: 237-244
41. Meerkerk GJ, Van Den Eijnden RJJM, Vermulst AA, Garretsen HFL (2009) De Compulsive Internet Use Scale (CIUS): enkele psychometrische eigenschappen. Cyberpsychologie en gedrag 12: 1-6 [PubMed]
42. Nelson HE (1982) Nationale leestest voor volwassenen. Windosr, VK: NFER-Nelson.
43. McGahuey CA, Gelenberg AJ, Laukes CA, Moreno FA, Delgado PL, et al. (2000) De Arizona Sexual Experience Scale (ASEX): betrouwbaarheid en validiteit. J Sex Marital Ther 26: 25-40 [PubMed]
44. Murray GK, Corlett PR, Clark L, Pessiglione M, Blackwell AD, et al. (2008) Substantie nigra / ventrale tegmental beloning voorspellingsfout verstoring bij psychose. Mol Psychiatry 13: 239, 267-276 [PMC gratis artikel] [PubMed]
45. Martinez D, Slifstein M, Broft A, Mawlawi O, Hwang DR, et al. (2003) Beeldvorming van menselijke mesolimbische dopaminetransmissie met positronemissietomografie. Deel II: amfetamine-geïnduceerde dopamine-afgifte in de functionele onderverdelingen van het striatum. J Cereb Bloedstroom Metab 23: 285-300 [PubMed]
46. Maldjian JA, Laurienti PJ, Kraft RA, Burdette JH (2003) Een geautomatiseerde methode voor neuroanatomische en cytoarchitectonische op atlas gebaseerde ondervraging van fMRI-datasets. Neuroimage 19: 1233-1239 [PubMed]
47. Williams SM, Goldman-Rakic ​​PS (1998) Wijdverspreide oorsprong van het mesofrontale dopaminesysteem van primaten. Cereb Cortex 8: 321-345 [PubMed]
48. Shackman AJ, Salomons TV, Slagter HA, Fox AS, Winter JJ, et al. (2011) De integratie van negatief affect, pijn en cognitieve controle in de cingulate cortex. Nat Rev Neurosci 12: 154-167 [PMC gratis artikel] [PubMed]
49. Shenhav A, Botvinick MM, Cohen JD (2013) De verwachte waarde van controle: een integratieve theorie van de anterior cingulate cortex-functie. Neuron 79: 217-240 [PMC gratis artikel] [PubMed]
50. Wallis JD, Kennerley SW (2010) Heterogene belonsignalen in de prefrontale cortex. Curr Opin Neurobiol 20: 191-198 [PMC gratis artikel] [PubMed]
51. Rushworth MF, Noonan MP, Boorman ED, Walton ME, Behrens TE (2011) Frontale cortex en beloningsgestuurd leren en besluitvorming. Neuron 70: 1054-1069 [PubMed]
52. Hayden BY, Platt ML (2010) Neuronen in anterior cingulate cortex multiplex-informatie over beloning en actie. J Neurosci 30: 3339-3346 [PMC gratis artikel] [PubMed]
53. Rudebeck PH, Behrens TE, Kennerley SW, Baxter MG, Buckley MJ, et al. (2008) Subgebieden van de frontale cortex spelen verschillende rollen in keuzes tussen acties en stimuli. J Neurosci 28: 13775-13785 [PubMed]
54. Warren CA, McDonough BE (1999) Gebeurtenisgerelateerde hersenpotentialen als indicatoren voor het roken van cue-reactiviteit. Clin Neurophysiol 110: 1570-1584 [PubMed]
55. Heinze M, Wolfling K, Grusser SM (2007) Cue-geïnduceerde auditieve evoked potentials in alcoholisme. Clin Neurophysiol 118: 856-862 [PubMed]
56. Lubman DI, Allen NB, Peters LA, Deakin JF (2008) Elektrofysiologisch bewijs dat drugspionnen meer opvallen dan andere affectieve stimuli bij opiaatverslaving. J Psychopharmacol 22: 836-842 [PubMed]
57. Euser AS, Arends LR, Evans BE, Greaves-Lord K, Huizink AC, et al. (2012) Het gebeurtenisgerelateerde hersenpotentieel van P300 als een neurobiologisch endofenotype voor stoornissen in het gebruik van geneesmiddelen: een meta-analytisch onderzoek. Neurosci Biobehav Rev 36: 572-603 [PubMed]
58. Franken IH, Stam CJ, Hendriks VM, van den Brink W (2003) Neurofysiologisch bewijs voor abnormale cognitieve verwerking van drugspunten bij heroïneverslaving. Psychopharmacology (Berl) 170: 205-212 [PubMed]
59. Franken IH, Hulstijn KP, Stam CJ, Hendriks VM, van den Brink W (2004) Twee nieuwe neurofysiologische indices van cocaïne verlangen: evoked brain potentials en cue gemoduleerde schrikreflex. J Psychopharmacol 18: 544-552 [PubMed]
60. van de Laar MC, Licht R, Franken IH, Hendriks VM (2004) Gebeurtenisgerelateerde potentials geven motivationele relevantie aan van cocaïne aanwijzingen bij cocaïneverslaafden die niet verslaafd zijn. Psychopharmacology (Berl) 177: 121-129 [PubMed]
61. Dunning JP, Parvaz MA, Hajcak G, Maloney T, Alia-Klein N, et al. (2011) Gemotiveerde aandacht voor cocaïne en emotionele signalen bij abstinente en huidige cocaïnegebruikers - een ERP-onderzoek. Eur J Neurosci 33: 1716-1723 [PMC gratis artikel] [PubMed]
62. Linden DE (2005) De p300: waar in de hersenen wordt het geproduceerd en wat zegt het ons? Neurowetenschapper 11: 563-576 [PubMed]
63. Sowell ER, Thompson PM, Holmes CJ, Jernigan TL, Toga AW (1999) In vivo bewijs voor post-adolescente hersenrijping in frontale en striatale regio's. Nat Neurosci 2: 859-861 [PubMed]
64. Chambers RA, Taylor JR, Potenza MN (2003) Ontwikkeling van een neurocircuit van motivatie tijdens de adolescentie: een kritieke periode van verslaving. Am J Psychiatry 160: 1041-1052 [PMC gratis artikel] [PubMed]
65. Galvan A, Hare TA, Parra CE, Penn J, Voss H, et al. (2006) Vroegere ontwikkeling van de accumbens ten opzichte van orbitofrontale cortex zou ten grondslag kunnen liggen aan risicogedrag bij adolescenten. J Neurosci 26: 6885-6892 [PubMed]
66. Smith DG, Simon Jones P, Bullmore ET, Robbins TW, Ersche KD (2014) Verbeterde orbitofrontale cortexfunctie en gebrek aan aandachtsbias voor cocaïne aanwijzingen bij recreatieve stimulantgebruikers. Biol Psychiatry 75: 124-131 [PubMed]
67. Grant JE, Williams KA, Potenza MN (2007) Impulsbeheersingsstoornissen bij adolescente psychiatrische patiënten: co-voorkomende stoornissen en sekseverschillen. J Clin Psychiatry 68: 1584-1592 [PubMed]
68. Poldrack RA, Fletcher PC, Henson RN, Worsley KJ, Brett M, et al. (2008) Richtlijnen voor het melden van een fMRI-onderzoek. Neuroimage 40: 409-414 [PMC gratis artikel] [PubMed]