opphavsrett

Creative Commons-lisens. Dette arbeidet er lisensiert under en Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. Dette nettstedet inneholder opphavsrettsbeskyttet materiale, hvis bruk ikke alltid er spesifikt autorisert av opphavsrettseieren. Vi stiller slikt materiale til rådighet i vårt forsøk på å fremme forståelsen av vitenskapen bak avhengighet. Vi mener dette utgjør en 'rettferdig bruk' av noe slikt opphavsrettsbeskyttet materiale som beskrevet i avsnitt 107 i den amerikanske loven om copyright. I samsvar med tittel 17 USC § 107 distribueres materialet på dette nettstedet uten fortjeneste til forsknings- og utdanningsformål. Hvis du ønsker å bruke opphavsrettsbeskyttet materiale fra dette nettstedet til egne formål som går utover 'rettferdig bruk', må du innhente tillatelse fra rettighetshaveren.