College of Charleston: Noah Church i Todd Love (wideo)

16 listopada 2015 r. Na forum „Think Differently” College of Charleston zajęło się tematem wykorzystywania pornografii jako potencjalnej krzywdy. Autor dzięki trener Noah BE Church i Dr. Todd Love, a psychoterapeuta którego praktyka koncentruje się na pacjentach z problemami pornograficznymi, poprowadziła dyskusję.