Polityką prywatności

Ochrona Twoich prywatnych informacji jest naszym priorytetem. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy YourBrainOnPorn.com (YBOP) i reguluje gromadzenie i wykorzystywanie danych. Witryna YBOP jest witryną nauk seksualnych. Korzystając ze strony internetowej YBOP, wyrażasz zgodę na praktyki dotyczące danych opisane w tym oświadczeniu.

Gromadzenie danych osobowych

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych o Tobie, chyba że dobrowolnie nam je udostępnisz. Jednak może być konieczne podanie nam pewnych danych osobowych, gdy zdecydujesz się skorzystać z niektórych usług, takich jak nasz formularz kontaktowy. Jest mało prawdopodobne, ale wyobrażalne, abyśmy mogli w przyszłości gromadzić dodatkowe dane osobowe lub nieosobowe.

YBOP nie pozwala już odwiedzającym rejestrować się i zostawiać komentarzy. Pamiętaj, że wszystko, co udostępniłeś na YBOP w przeszłości, nawet w tekście chronionym przed publicznym oglądaniem, może być zawarte w innych/przyszłych materiałach, które pomagają zwiększać świadomość zagrożeń związanych z dzisiejszym pornografią. Podjęto jednak/będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić, że nie zostaną uwzględnione żadne dane identyfikujące Cię osobiście.

Udostępnianie informacji stronom trzecim

YBOP nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi list swoich klientów stronom trzecim.

YBOP może udostępniać dane zaufanym partnerom, aby pomóc w przeprowadzaniu analiz statystycznych, odpowiadać na wiadomości lub zapewniać obsługę klienta. Wszystkim stronom trzecim zabrania się wykorzystywania twoich danych osobowych, z wyjątkiem świadczenia tych usług na rzecz YBOP i są one zobowiązane do zachowania poufności twoich informacji.

YBOP może ujawnić Twoje dane osobowe bez powiadomienia, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby: (a) przestrzegać przepisów prawa lub postępować zgodnie z procesem prawnym obsługiwanym przez YBOP lub strona; (b) chronić i bronić praw lub własności YBOP; i/lub (c) działać w wyjątkowych okolicznościach w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników YBOP lub społeczeństwa.

Linki

Ta strona internetowa zawiera linki do innych stron i ich usług. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani praktyki dotyczące prywatności takich innych witryn. Zachęcamy naszych użytkowników, aby byli świadomi, kiedy opuszczają naszą witrynę i zapoznali się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej innej witryny, która gromadzi dane osobowe.

Informacje zbierane automatycznie

Informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym mogą być automatycznie gromadzone przez YBOP. Informacje te mogą obejmować: Twój adres IP, typ przeglądarki, nazwy domen, czasy dostępu i adresy stron odsyłających. Informacje te są wykorzystywane do działania usługi, utrzymania jakości usługi oraz do dostarczania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej YBOP.

Ciasteczka

Witryna YBOP może wykorzystywać „pliki cookie”, aby pomóc Ci spersonalizować Twoje doświadczenia online. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na komputer. Pliki cookie są do Ciebie jednoznacznie przypisane. Mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która wysłała Ci plik cookie.

Jednym z głównych celów plików cookie jest zapewnienie wygody i zaoszczędzenia czasu. Celem pliku cookie jest poinformowanie serwera WWW, że wróciłeś na określoną stronę. Na przykład, jeśli spersonalizujesz strony YBOP lub zarejestrujesz się w witrynie lub usługach YBOP, plik cookie pomaga YBOP przywołać Twoje określone informacje podczas kolejnych wizyt. Po powrocie do tej samej witryny internetowej podane wcześniej informacje można odzyskać, dzięki czemu można łatwo korzystać z dostosowanych funkcji.

Masz możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z interaktywnych funkcji odwiedzanych witryn.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem lub zmianą Twoich danych osobowych. Niestety, żadna transmisja danych przez Internet lub jakąkolwiek sieć bezprzewodową nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa. W rezultacie, chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że: (a) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności związane z Internetem, które są poza naszą kontrolą; oraz (b) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a nami za pośrednictwem tej witryny.

Prawo do usunięcia

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków określonych poniżej, po otrzymaniu od Ciebie możliwego do zweryfikowania wniosku, będziemy:

 • Usuń swoje dane osobowe z naszych rejestrów; i
 • Polecaj usługodawcom usunięcie Twoich danych osobowych z ich rejestrów.

Pamiętaj, że możemy nie być w stanie spełnić żądań usunięcia Twoich danych osobowych. Na przykład, jeśli konieczne jest:

 • Sfinalizuj transakcję, w związku z którą zebrano dane osobowe, spełnij warunki pisemnej gwarancji lub wycofania produktu przeprowadzonego zgodnie z prawem federalnym, zapewnij towar lub usługę, o którą prosisz lub możesz racjonalnie przewidzieć w kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z Tobą lub w inny sposób wykonać umowę między Tobą a nami;
 • Wykrywać incydenty bezpieczeństwa, chronić przed złośliwymi, oszukańczymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami; lub ścigać osoby odpowiedzialne za tę działalność;
 • Debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów, które osłabiają istniejącą zamierzoną funkcjonalność;
 • Korzystać z wolności słowa, zapewnić innemu konsumentowi prawo do korzystania z jego prawa do wolności słowa lub skorzystać z innego prawa przewidzianego w ustawie;
 • Przestrzegaj kalifornijskiej ustawy o prywatności w komunikacji elektronicznej;
 • Angażować się w publiczne lub recenzowane badania naukowe, historyczne lub statystyczne w interesie publicznym, które są zgodne z wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, gdy usunięcie przez nas informacji prawdopodobnie uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację takich badań, pod warunkiem uzyskano Twoją świadomą zgodę;
 • Umożliwienie wyłącznie zastosowań wewnętrznych, które są racjonalnie dostosowane do Twoich oczekiwań w oparciu o Twoje relacje z nami;
 • Przestrzegać istniejącego zobowiązania prawnego; lub
 • W przeciwnym razie wykorzystaj swoje dane osobowe wewnętrznie w sposób zgodny z prawem, zgodny z kontekstem, w którym podałeś informacje.
Dzieci poniżej trzynastego roku życia

YBOP nie gromadzi świadomie danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia. Jeśli masz mniej niż trzynaście lat, musisz poprosić rodzica lub opiekuna o zgodę na korzystanie z tej witryny.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu

YBOP zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej Polityki prywatności. Powiadomimy Cię o istotnych zmianach, aktualizując wszelkie informacje dotyczące prywatności. Dalsze korzystanie ze strony internetowej i/lub Usług dostępnych po takich modyfikacjach będzie stanowić: (a) potwierdzenie zmodyfikowanej Polityki prywatności; oraz (b) zgodę na przestrzeganie i związanie się tą Polityką.

Informacje kontaktowe

YBOP z zadowoleniem przyjmuje pytania lub komentarze dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli uważasz, że YBOP nie przestrzega tego Oświadczenia, skontaktuj się z YBOP pod adresem: [email chroniony].

Obowiązuje od 22 października 2022 r.