prawo autorskie

Licencja Creative Commons. Ta praca jest objęta licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. Ta witryna zawiera materiały chronione prawem autorskim, których użycie nie zawsze było wyraźnie autoryzowane przez właściciela praw autorskich. Udostępniamy takie materiały, aby pogłębić zrozumienie nauki stojącej za uzależnieniem. Uważamy, że stanowi to „dozwolony użytek” wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, zgodnie z sekcją 107 amerykańskiego prawa autorskiego. Zgodnie z tytułem 17 sekcji USC 107, materiał na tej stronie jest rozpowszechniany bez zysku w celach badawczych i edukacyjnych. Jeśli chcesz wykorzystywać chronione prawem autorskim materiały z tej witryny do własnych celów, które wykraczają poza „dozwolony użytek”, musisz uzyskać zgodę właściciela praw autorskich.