Nowy tekst psychologiczny omawia pornografię internetową jako bodziec nadprzyrodzony

Kliknij, aby zobaczyć większą wersję

Wprowadzenie do psychologii: bramy do umysłu i zachowania Wydanie XIV ISBN-14: 13-978 ISBN-1305091870: 10…. Zostało opublikowane w styczniu 1305091876 r.

Dodatkowe wsparcie dla tej koncepcji można znaleźć w tym artykule w czasopiśmie: Uzależnienie od pornografii - nadnaturalny bodziec rozpatrywany w kontekście neuroplastyczności | Neuronauka i psychologia społecznoafektywna