Europejczycy dążą do rozwiązania kwestii „Młodzież i pornografia internetowa”

Potencjalne zmiany w prawie ze strony Europejczyków. Jest komisja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wzywanie do debaty na temat dorastającej pornografii internetowej użyć, aby powiadomić opinię publiczną o: Skurcze Wankera

  • Alarmujący wzrost liczby nastolatków wchodzących na najbardziej wyraźne i brutalne strony pornograficzne.
  • Dzieci tak młode jak 14, zanim dojrzały seksualność związaną z uczuciami, to strony surfujące, które pokazują bardzo ostre obrazy.
  • Nadmierne wykorzystywanie pornografii internetowej od wczesnego okresu dojrzewania przerywa dojrzałość seksualności związanej z emocjami i tworzy rodzaj uzależnienia od nawet najbardziej brutalnych obrazów, prowadząc do pewnego rodzaju „anoreksji seksualnej”.
  • Pornografia, a przede wszystkim łatwość dostępu i wynikająca z tego nadmierna ekspozycja, mogą wywoływać takie same uzależnienia i choroby, jak te spowodowane narkotykami, hazardem kompulsywnym i sadomasochizmem.

Wniosek podpisują członkowie Rady 41 z ponad dwudziestu krajów. Sama Rada Europy reprezentuje kraje europejskie 47. Odpowiada za Trybunał i Konwencję Praw Człowieka i ma dość duży wpływ w Unii Gospodarczej. Na przykład na początku opracował dokument dotyczący kwestii talidomidu, a kilka lat później Komisja WE opracowała dyrektywę w sprawie odpowiedzialności za produkt.

czytaj Adolescenci i pornografia online