Francesca Palazzolo: Doradca ds. uzależnień i autorka badań nad pornografią (podcast)

kwestionowanie podcastu pornograficznego

SŁUCHAJ TUTAJ

Francesca Palazzolo jest autorką badania, które podkreśliłem w poprzednim odcinku badawczym, który bada różne negatywne skutki, których mogą doświadczać problematyczni użytkownicy pornografii internetowej. Jest także doradcą uzależnień i psychoterapeutą, który ma doświadczenie w pracy z klientami, którzy zmagają się z uzależnieniem od pornografii. W naszej rozmowie omawiamy takie pytania, jak: kontrowersje wokół słowa „uzależnienie”, popularny trend przytaczania pojedynczego badania do „obalania uzależnienia od pornografii” oraz wady tego badania, holistyczne podejście do poradnictwa uzależnień i nie tylko .

Dalsze zasoby/linki będące przedmiotem zainteresowania:

Research Highlight Odcinek dotyczący badania Franceski

Wpis na blogu Franceski o tym, dlaczego słowo „uzależnienie” jest tak kontrowersyjne

Recenzowane krytyki badania Nicole Prause z 2015 r. 

Reboot Nation: Doskonałe forum dla tych, którzy próbują rzucić porno i / lub swoich partnerów

Podcast Kwestionowanie pornografii ma na celu promowanie przemyślanej i krytycznej rozmowy na temat wpływu pornografii na jednostki i społeczeństwo, opierając się na badaniach naukowych, danych empirycznych i anegdotycznych dowodach.