Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Uzależnień: Definicja uzależnienia - wersja długa. (2011)

ASAM