Propagandzi przeinaczają recenzowane artykuły i funkcje wyszukiwania ICD-11, aby podsycić fałszywe twierdzenie, że WHO "ICD-11" odrzuciło uzależnienie od pornografii i uzależnienia seksualnego "