Age 19 - ED, przygnębiony, antyspołeczny, złe oceny, brzydki