Uzależnienia behawioralne w medycynie uzależnień: od mechanizmów do względów praktycznych (2016)

Prog Brain Res. 2016; 223: 311-28. doi: 10.1016 / bs.pbr.2015.08.003. Epub 2015 Nov 23.

Banz BC1, Yip SW1, Yau YH2, Potenza MN3.

Abstrakcyjny

Niedawny postęp dokonał się w naszym zrozumieniu uzależnień bez substancji lub „behawioralnych” uzależnień, chociaż te stany i ich najbardziej odpowiednia klasyfikacja pozostają przedmiotem dyskusji, a podstawa wiedzy umożliwiająca zrozumienie patofizjologii i leczenia tych schorzeń zawiera istotne luki. Ostatnie osiągnięcia obejmują klasyfikację zaburzeń hazardowych jako „zaburzenia związane z substancjami i uzależnieniami” w piątym wydaniu Diagnostycznego i statystycznego podręcznika zaburzeń psychicznych (DSM-5) oraz proponowane kryteria diagnostyczne dla zaburzeń gier internetowych w sekcji 5 DSM- 3. W tym rozdziale omówiono aktualne neuronaukowe rozumienie uzależnień behawioralnych oraz potencjał danych neurobiologicznych, które mogą pomóc w opracowaniu ulepszonej polityki, profilaktyki i działań terapeutycznych.

SŁOWA KLUCZOWE:

Uzależnienie; Zaburzenia hazardowe; Hazard; Internet; Neuronauka; Leczenie