Wzrost liczby komórek specyficznych dla komórek w tkankach chomika jelitowego w odniesieniu do gęstości kręgosłupa po doznaniu seksualnym u kobiet (2013)

Brain Struct Funct. 2013 Aug 11.

Staffend NA1, Żywopłoty VL, Chemel BR, Watts VJ, Meisel RL.

Abstrakcyjny

Żeńskie zachowania seksualne są uznanym modelem naturalnie motywowanego zachowania, które jest regulowane przez aktywność w mezolimbicznym układzie dopaminowym. Powtarzająca się aktywacja obwodu mezolimbicznego przez kobiece zachowanie seksualne zwiększa uwalnianie dopaminy i powoduje trwałe zmiany postsynaptyczne na sygnalizację receptora dopaminy D1 w jądrze półleżącym.

Pokazujemy tutaj, że doświadczenia seksualne u samic chomików syryjskich znacznie zwiększają gęstość kręgosłupa i zmieniają morfologię selektywnie w średnich kolczastych neuronach kolczastych wyrażających receptor D1 w jądrze półleżącym rdzenia, bez odpowiedniej zmiany w wiązaniu receptora dopaminy lub ekspresji białka.

Nasze odkrycia pokazują, że poprzednie doświadczenia życiowe z naturalnie motywowanym zachowaniem mają zdolność do wywoływania trwałych zmian strukturalnych w obwodzie mezolimbicznym, które mogą zwiększyć sukces reprodukcyjny i są analogiczne do trwałych zmian strukturalnych po wielokrotnym narażeniu na wiele nadużywanych leków.