Doświadczenia seksualne uwrażliwiają krycie związane z jądrem accumbens odpowiedzi dopaminy u samic chomików syryjskich (1999)

Behav Brain Res. 1999 Feb 15;99(1):45-52.

Kohlert JG, Meisel RL.

Źródło

Katedra Nauk Psychologicznych, Purdue University, West Lafayette, IN 47907-1364, USA.

Abstrakcyjny

Zbadaliśmy wpływ wcześniejszych doświadczeń seksualnych na pozakomórkowe stężenia dopaminy w jądrze półleżącym u samic chomików. Zmierzono dopaminę jądra półleżącego przez mikrodializę in vivo podczas krycia u samic chomików syryjskich, które wcześniej otrzymały sześć wcześniejszych kontaktów seksualnych z mężczyzną, trzy wcześniejsze spotkania lub były naiwne seksualnie.

Wysokie poziomy zachowań seksualnych obserwowano we wszystkich trzech grupach, którym towarzyszył wzrost dopaminy w dializacie w okresach, w których mężczyzna był obecny. Jednak, kobiety, które otrzymały sześć wcześniejszych kontaktów seksualnych, miały znacznie podwyższone i przedłużone zwiększenie dopaminy w dializacie w porównaniu z samicami lub kobietami naiwnymi seksualnie, które miały tylko trzy wcześniejsze kontakty seksualne z mężczyzną. Dane wskazują, że układ mezolimbiczny można uwrażliwić powtarzającymi się doświadczeniami związanymi z motywowanym zachowaniem.