ERK2: logiczna bramka ORAZ krytyczna dla plastyczności indukowanej przez leki? (2006)

ERK to kolejna cząsteczka aktywowana przez narkotyki i naturalne nagrody. Po zablokowaniu nie występuje uzależnienie.


Curr Opin Pharmacol. 2007 luty; 7 (1): 77-85. Epub 2006 Nov 7.

Girault JA, Valjent E, Caboche J, Hervé D.

Źródło

INSERM, UMR-S536, F-75005, Paryż, Francja. [email chroniony]

Abstrakcyjny

Duzależnienie od dywanów wynika częściowo z zakłócenia plastyczności kontrolowanej przez dopaminę, a kinaza regulowana sygnałem pozakomórkowym (ERK) odgrywa ważną rolę w podstawowych mechanizmach molekularnych tego procesu. ERK jest aktywowany przez nadużywanie leków w podzbiorze neuronów w regionach mózgu związanych z nagrodami. Aktywacja ta, niezbędna do ekspresji bezpośrednich wczesnych genów, zależy od dopaminy D1 i receptorów glutaminianu.

Blokada aktywacji ERK zapobiega długotrwałym zmianom zachowania, w tym uczuleniu psychomotorycznemu i warunkowej preferencji miejsca. Wpływa to również na ponowną konsolidację pamięci i uzależnienie od narkotyków. Natomiast mutacja ERK1 nasila działanie morfiny i kokainy. Sugerujemy, aby Szlak ERK2 działa jako logiczna brama AND, dopuszczalna dla plastyczności, w neuronach, w których zbiegają się sygnały nagrody za pośrednictwem dopaminy i informacje kontekstowe za pośrednictwem glutaminianu.