Regulacja ekspresji genów i nagrody kokainy przez CREB i DeltaFosB (2003)

Nat Neurosci. 2003 Nov; 6 (11): 1208-15. Epub 2003 Oct 19.

McClung CA, Nestler EJ.

Źródło

University of Texas Southwestern Medical Center, Wydział Psychiatrii i Centrum Podstawowej Neurologii, 5323 Harry Hines Boulevard, Dallas, Teksas 75390-9070, USA.

Abstrakcyjny

DeltaFosB (skrócona forma FosB) i CREB (białko wiążące element odpowiedzi cAMP) to czynniki transkrypcyjne indukowane w mózgowych szlakach nagrody po przewlekłej ekspozycji na narkotyki. Jednak ich mechanizmy działania i regulowane przez nie geny pozostają niejasne. Uśpiewać analizę mikromacierzy w jądrze półleżącym indukowanych transgenicznych myszy, stwierdziliśmy, że CREB i dominujący negatywny CREB mają przeciwny wpływ na ekspresję genów, podobnie jak przedłużona ekspresja DeltaFosB i antagonisty białka-1 (AP-1) DeltacJun.

Jednakże, w przeciwieństwie do CREB, krótkotrwała i przedłużona indukcja DeltaFosB miała przeciwny wpływ na ekspresję genów. Ekspresja genu indukowana przez krótkoterminowe DeltaFosB i CREB była uderzająco podobna i obie zmniejszały nagradzające efekty kokainy, podczas gdy przedłużona ekspresja DeltaFosB zwiększała nagrodę za lek. Ekspresja genu po krótkim leczeniu kokainą była bardziej zależna od CREB, podczas gdy ekspresja genów po dłuższym leczeniu kokainą stawała się coraz bardziej zależna od DeltaFosB. Odkrycia te pomagają zdefiniować funkcje molekularne CREB i DeltaFosB oraz zidentyfikować skupiska genów, które przyczyniają się do uzależnienia od kokainy.