Bezwzględne kodowanie bodźca nowości w ludzkiej istocie czarnej / VTA (2006)

Neuron. 2006 Aug 3;51(3):369-79.

Bunzeck N1, Düzel E.

PEŁNY PDF

Abstrakcyjny

Nowatorskie badanie może zwiększyć plastyczność hipokampa u zwierząt poprzez neuromodulację dopaminergiczną powstającą w istocie czarnej / brzusznej części nakrywkowej (SN / VTA). To ulepszenie może przetrwać fazę eksploracji o kilka minut. Obecnie niewiele wiadomo o przetwarzaniu nowości dopaminergicznych i jego związku z funkcją hipokampa u ludzi. W dwóch badaniach funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) aktywacje SN / VTA u ludzi były rzeczywiście napędzane nowością bodźca, a nie innymi formami bodźca stymulującego, takimi jak rzadkość, negatywna walencja emocjonalna lub celowość znanych bodźców, podczas gdy odpowiedzi hipokampa były mniej selektywne . Nowatorskie odpowiedzi SN / VTA były skalowane zgodnie z absolutną, a nie względną nowością w danym kontekście, w przeciwieństwie do adaptacyjnych odpowiedzi SN / VTA zgłoszonych niedawno w celu uzyskania korzyści w badaniach na zwierzętach. Wreszcie, nowość ulepszona nauka i przetwarzanie perirhinal / parahippocampal znanych przedmiotów przedstawionych w tym samym kontekście. Zatem ludzka SN / VTA może kodować absolutną nowość bodźca i może przyczynić się do wzmocnienia uczenia się w kontekście nowości.