Zależne od dopaminy ułatwienie indukcji LTP w CA1 hipokampa poprzez ekspozycję na przestrzenną nowość (2003)

Nat Neurosci. 2003 May;6(5):526-31.

Li S1, Cullen WK, Anwyl R, Rowan MJ.

Abstrakcyjny

Oprócz roli w tworzeniu pamięci hipokamp może działać jako detektor nowości. Tutaj zbadaliśmy, czy zwrócenie uwagi na nowe zdarzenia może promować skojarzone mechanizmy plastyczności synaptycznej, które uważa się za niezbędne do przechowywania tych zdarzeń w pamięci. Dlatego zbadaliśmy, czy ekspozycja na nowe środowisko przestrzenne sprzyjała indukcji zależnego od aktywności trwałego wzrostu transmisji glutaminergicznej (długotrwałe wzmocnienie, LTP) w synapsach CA1 w hipokampie szczura. Odkryliśmy, że krótka ekspozycja na nowe środowisko obniżyła próg indukcji LTP. Ten efekt ułatwiający był obecny przez krótki okres po ekspozycji na nowości, ale był nieobecny u zwierząt, które badały znane środowisko. Ponadto ułatwienie było zależne od aktywacji receptorów D1 / D5. Wyniki te potwierdzają ważną rolę plastyczności synaptycznej regulowanej dopaminą w przechowywaniu nieprzewidzianych informacji w obszarze CA1.