Otyłość u nastolatków i podejmowanie decyzji żywieniowych - perspektywa zdrowia mózgu (2020)

Cassandra J Lowe i in.

Zdrowie dzieci i młodzieży Lancet doi:10.1016/S2352-4642(19)30404-3.

Abstrakcyjny

Okres dojrzewania stanowi kluczowy okres rozwoju mózgu, na którym opiera się ciągłe dojrzewanie kory przedczołowej - region mózgu zaangażowany w regulację zachowania i poznania. Biorąc pod uwagę wysoką częstość występowania otyłości wśród nastolatków na całym świecie, niniejszy przegląd analizuje dowody neurobiologiczne i neurokognitywne opisujące skłonność nastolatków do spożywania pokarmów o dużej zawartości kalorii oraz mechanizmy neurorozwojowe, które zwiększają niekorzystny wpływ tych pokarmów na funkcjonowanie mózgu. Nadmierne spożywanie żywności o dużej zawartości kalorii może osłabić procesy samoregulacji poprzez wpływ na funkcjonowanie mózgu i kontrolę behawioralną. Zmiany te mogą wprowadzić trwałe nieprzystosowane zachowania żywieniowe leżące u podstaw otyłości u dorosłych i powiązanych zespołów metabolicznych. Lepsze zrozumienie powiązań między okresem dojrzewania, podejmowaniem decyzji żywieniowych i funkcjonowaniem mózgu jest niezbędne dla klinicystów do opracowania skutecznych strategii interwencji i zmniejszenia długoterminowych kosztów opieki zdrowotnej związanych z otyłością.