Model zwierzęcy kompulsywnego zachowania żywieniowego (2009)

Addict Biol. 2009 Sep;14(4):373-83. doi: 10.1111/j.1369-1600.2009.00175.x.

Heyne A1, Kiesselbach C, Sahún I, McDonald J, Gaiffi M, Dierssen M, Wolffgramm J.

Abstrakcyjny

Wzrost częstości występowania otyłości i zaburzeń odżywiania sprzyjał badaniom mającym na celu zrozumienie etiologii nieprawidłowych zachowań żywieniowych. Oprócz czynników metabolicznych otyłość jest spowodowana przejadaniem się. Doniesienia kliniczne doprowadziły do ​​sugestii, że niektóre osoby mogą rozwinąć zachowania podobne do uzależniających podczas spożywania smacznych pokarmów, a kompulsywne jedzenie odgrywa podobną dominującą rolę w otyłości, jak kompulsywne przyjmowanie narkotyków w uzależnieniu od narkotyków. Postęp osiągnięty w opracowywaniu strategii leczenia otyłości jest częściowo ograniczony, ponieważ fizjologiczne i neurologiczne przyczyny i konsekwencje kompulsywnych zachowań żywieniowych nie są jasno zrozumiane i nie można ich łatwo zbadać na ludziach. Opracowaliśmy podejścia eksperymentalne, które odzwierciedlają działanie elementów kontroli odżywiania, w tym kompulsywnego przyjmowania pokarmu u szczurów. Szczury, które mają wolny wybór między standardową karmą a smaczną, zawierającą czekoladę „Cafeteria Diet” (CD), rozwijają wyraźne oznaki kompulsywnego przyjmowania pokarmu, które pojawiają się na wczesnym etapie. Obejmują one niezdolność do dostosowania zachowań żywieniowych w okresach ograniczonego lub gorzkiego dostępu do CD, ciągłe przyjmowanie pokarmu w fazach spoczynku oraz zmiany w delikatnej strukturze karmienia (czas trwania, rozmieszczenie i nawroty nawrotów). Model pomoże zbadać neurobiologiczne podstawy kompulsywnego poszukiwania i przyjmowania pożywienia oraz zapewni możliwość szczegółowego zbadania wpływu nowych związków przeciw otyłości na kompulsywne jedzenie i inne elementy zachowań związanych z jedzeniem. W celu przyszłego wykorzystania modeli genetycznych omówiono możliwość przeniesienia na mysz.

PMID:

19740365

DOI:

10.1111 / j.1369-1600.2009.00175.x