Badanie uzależnienia od żywności u pacjentów pediatrycznych: wstępne badanie (2009))

J Addict Med. 2009 Mar;3(1):26-32. doi: 10.1097/ADM.0b013e31819638b0.

Merlo LJ1, Klingman C., Malasanos TH, Silverstein JH.

Abstrakcyjny

CELE:

Celem niniejszego badania było zbadanie możliwości wystąpienia objawów uzależnienia od żywności u niektórych dzieci oraz zidentyfikowanie czynników, które mogą być związane z uzależnieniem od żywności u dzieci.

METODY:

Uczestnikami były dzieci 50 (w wieku 8-19), rekrutowane z Pediatric Lipid Clinic w dużym południowo-wschodnim szpitalu dydaktycznym oraz ich rodzic / opiekun. Uczestnicy wypełnili kwestionariusze, aby ocenić postawy i zachowania związane z jedzeniem i jedzeniem, a także objawy uzależnienia od jedzenia.

WYNIKI:

Zachowania i postawy zgłaszane przez rodziców i dzieci wykazywały podobne wzorce. Wskaźniki BMI dziecka były istotnie skorelowane z przejadaniem się (r = 42, p = 02) i emocjonalnym jedzeniem (r = 33, p = 04). Warto zauważyć, że 15.2% dzieci wskazało, że „często”, „zwykle” lub „zawsze” myślą, że są uzależnione od jedzenia, a dodatkowe 17.4% stwierdziło, że „czasami” tak się czuje. Objawy uzależnienia od jedzenia były istotnie skorelowane z przejadaniem się dziecka (r = 64, p <001), niekontrolowanym jedzeniem (r = 60, p <001), jedzeniem emocji (r = 62, p <001), jedzeniem zaabsorbowanie (r = 58, p <001), nadmierne zainteresowanie rozmiarem ciała (r = 54, p <001) oraz świadomość i kontrola kaloryczna (r = -,31, p = 04).

WNIOSKI:

Wyniki niniejszego badania sugerują, że „uzależnienie od jedzenia” może stanowić prawdziwy problem dla podgrupy dzieci cierpiących na nadwagę / otyłość. Identyfikacja uzależnienia od pokarmu może poprawić wysiłki w leczeniu otyłości w tej podgrupie pacjentów.