Czy nadszedł czas, aby rozważyć „zaburzenia związane z używaniem żywności”? (2017)

Apetyt. 2017 Jan 24. pii: S0195-6663 (16) 30862-5. doi: 10.1016 / j.appet.2017.01.029.

Nolan LJ1.

Abstrakcyjny

We współczesnym środowisku termin „uzależnienie” kojarzy się z uzależnieniem fizycznym, niekontrolowanym zachowaniem, substancjami psychoaktywnymi i chorobami. Zatem użycie terminu „uzależnienie od jedzenia”, które stało się powszechne w badaniach nad napadowym objadaniem się i otyłością, sugeruje stan chorobowy charakteryzujący się głodem, kompulsywnym jedzeniem i, być może, obecnością składników żywności o właściwościach lekarstw, które osłabiają siły woli powstrzymać się od konsumpcji.

W tym komentarzu wykazano, że zgodnie z trendami w terminologii związanej z zaburzeniami używania substancji psychoaktywnych, przyjęcie terminu „zaburzenie odżywiania” jako terminu na kompulsywne odżywianie związane z subiektywną utratą kontroli może sprzyjać dalszym badaniom w tej dziedzinie bez konotacji sugerowanych przez „Uzależnienie od jedzenia”.

PMID: 28130152

DOI: 10.1016 / j.appet.2017.01.029